Vad är Heavy Fighting i SCA?

Vad är Heavy Fighting i SCA?

För att förstå SCA:s heavy fighting (hf) måste vi se tillbaka till när SCA startade den 1 maj 1966 i Berkley Kalifornien. Jag kommer att prata om heavy fighting, tung strid, kämpalek och liknande och avser rätt ofta samma sak. Men alla termerna förekommer om samma ämne.

Den första torneringen(*) som hölls var en med dagens mått mätt ganska oorganiserad tillställning. Det fanns inget regelverk, ingen rustningsstandard och så vidare. Vapnen och rustningarna var väldigt varierade. Någon använde en värja, någon ett yxsskaft, någon en mc-hjälm. Att det inte blev några allvarliga skador är lite av ett under.

Det är dock viktigt att förstå att torneringen inte hände av sig själv utan i ett sammanhang. Det fanns en härold och par bestående av kämpe och konsort (den som inspirerar den som kämpar). Ritualer med hov invokationscermoni med mera som skapade ett sammanhang för torneringen. Redan vid den första torneringen så fanns tanken på att kampen i första hand inte var till för kämparna utan att det var de som inspirerar – konsorterna som stod i centrum.


Ur denna första tornering och festen som följde senare så bildades SCA. Det är därför den 1 maj 1966 är SCA:s födelsedag och ”nyår” när årtalet på Anno Societatis (AS) ändras. Att en fest på en bakgård skulle leda till en förening som levt, frodats och utvecklats i över 40 år trodde nog ingen av deltagarna.

Vad har då detta för betydelse för oss idag?

I mitt tycke så är det viktigt att förstå att SCA:s system för rustad strid har prövats och utvecklats i snart 50 år. Alla former av kampsporter är en form av kompromiss och SCA:s system har visat sig fungera ganska väl och vara ganska säkert över en lång tid.

Vi som håller på kan åka på evenemang över hela världen och delta. Vi vet att det jag gör kan jag använda även mot kämpar jag aldrig träffat, vi talar olika dialekter av samma språk, men vi kan prata med varandra. Vårt regelverk gör att våra idéer och uppfattningar om vad som sker i listen under en tornering eller fältet under ett krig är ganska lika. Nu skriver jag ur perspektivet SCA:s tunga strid men mycket stämmer även för de olika andra varianterna av kampsporter i form av fäktning och cut and thrust som finns.

En annan viktig sak är att vi har utrymme och plats för många olika inriktningar och intressen. Nu menar jag inte bara torneringar och krig utan att vi har allt från vad vi kan kalla nationella och Europeiska- mästerskap till rena uppvisningar. Det finns de som älskar tävlingsmomentet för att veta vem som är bäst och det finns de som söker sin inspiration till stordåd i så kallade ”pas de armes”. De som älskar en hård strid över en bro eller genom en port med mera. Men fördelen är att alla leker enligt samma regler, det vill säga samma utrustning och inget behov av att lära sig nya regler.

Efter en liten introduktion i det som finns runt kämpaleken så tänkte jag försöka beskriva regler i den här artikeln. En del som tittar på heavy fighting och kämpalek reagerar över att vi inte använder stålvapen och det stämmer, vi använder rotting. Rotting är en gräsväxt som finns i tropiskt klimat och i allmänhet används för möbler hos oss här uppe i kalla norden. Men rottingen har använts som vapen för träning och strid inom en hel del olika kampsporter till exempel Escrima, Kali med flera. Efter den första tidens torneringar så konstaterade man att det fanns ett behov av ett material som beter sig ganska liknande ett svärd men som är säkrare. Valet blev rotting, är det bra eller dåligt, tja det har funkat i nästan 50 år så det fungerar ganska väl i den kompromiss som SCA:s heavy fighting är.

Om vi tittar tillbaka på europeisk historia så ser vi att det finns belägg för att trävapen har använts för både träning och torneringar, och om vi tänker tanken att vi faktiskt inte krigar på riktigt utan har ganska trevliga tillställningar så passar det ganska bra in med en form av torneringsbatonger för fredlig strid. Det är så jag själv förklarar att jag har vapen av rotting; de är helt enkelt vapen för fredliga torneringar och kamper. Jag brukar även dekorera ”klingan” på mina vapen genom att tejpa spiraler med de heraldiska färger jag bär, vitt, grönt och rött. Vilket jag tycker ser bättre ut än att använda vanlig silvertejp.

Men om vi nu slåss och tävlar, vem vinner och hur går det till?


SCA:s kampsystem bygger på samma tanke, oavsett om det är heavy fighting, fäktning eller blankvapen. Det är tanken att det är den som blir träffad som bestämmer om träffen var tillräckligt god för att räknas eller inte. Systemet har fördelen att det är väldigt enkelt – liknande system används även i airsoft och paintball och i SCA har systemet har visat sig fungera väl i cirka 50 år.

Att välja att ha ett hederssystem för en kampsport kan verka konstigt, men tänk då på att kampsporten inte finns i ett vakum utan existerar i en kultur och kontext där begrepp och tankar om ridderliga dygder, mod, heder och ära står högt i kurs. Samt att i många torneringar så är den som kämpar inte ensam, det finns även en konsort som inspirerar till stordåd på fältet.

Heavy Fighting är en kampsport där kämparna faktiskt slåss, det är inte inövat eller koreograferat och det är med kontakt och full fart, så är det viktigt med kommunikation. Ganska ofta kan man höra kämparna prata med varandra om hur hård eller rent en träff tog, låg, glance, med mera för att motståndaren ska förstå hur träffen uppfattades. En viktig sak att förstå är att målet är en god – bra (från engelskans good) träff, det vill säga en träff som mottagaren uppfattar som tillräckligt bra. Målet är inte att slå så hårt som möjligt. Att vara den som slår hårdast eller som det krävs mest kraft för att slå en bra träff på, det vill säga att ha en onödigt hög energi i träffen, är inte något som uppmuntras. Det finns en så kallad kalibrering som är en form av överenskommelse om vilket intervall av kraft – energi som vi som kämpar bör hålla oss inom. Kalibreringen varierar mellan våra olika kungariken och länder, men det är ett ganska bra sätt att fundera kring hur vi leker tillsammans. De flesta anpassar sig ganska snabbt när de åker och hälsar på någon annan grupp, och om man känner behovet av att slå hårdast, så finns det nog alltid någon som slår hårdare tillbaka.


Som kampsport så är heavy fighting lika tekniskt krävande som någon annan kampsport, den är även ganska fysiskt, mycket beroende på att vi bär rustningar vilket tillför en del extra vikt. Många som är aktiva kämpar tränar en eller flera gånger varje vecka, teknik, sparring och fysisk träning är viktiga delar som tränas.

Tankarna på och kring de ridderliga idealen har nog nått SCA via Sir Walter Scott som skrev Ivanhoe och andra författare, men de kommer ur de medeltida legenderna och sagorna om Arthur, Rolandssången, franska trubadurer med flera. Jag gissar att de tankar vi använder idag är en modern uppfattning av dem men de skänker en bra känsla och även en filosofisk grund för ett beteende i en kampsport, på samma sätt som bushido påverkar de Japanska kampsporterna. Men det gör även att hela föreningen har en ganska levande kultur som tar sitt avstamp i en gemensam tankesfär.

Vad krävs då för att delta?

I grund och botten så krävs en godkänd rustning, vapen och att du är auktoriserad. En godkänd rustning består av hjälm som skyddar huvud och ansikte, hals och nackskydd, skydd för njurar, knän, armbågar, skrev och händer. Jag rekommenderar att du bär mer skydd men det är grundkraven. Det görs även en säkerhetsgenomgång så kallad inspektion av alla kämpars utrustning på evenemang för att se att den är hel och säker, alla delar sitter på plats och så vidare. Även vapen inspekteras noga för att se till att de är säkra att användas.

Auktorisering är vår form av certifiering det vill säga att vara auktoriserad innebär att du förstår och kan regler och kultur på fältet och i kamp. Du bedöms kunna föra dig på ett säkert sätt, både för dig själv och för andra. Du har även visat att du kan använda olika vapen. Den auktorisering som alla börjar med är svärd och sköld eller ett vapen och sköld. Sen finns det ett antal andra, pålvapen/ tvåhandssvärd, två vapen, spjut och så vidare.

Vapnen ska vara i rotting, om det inte är spjut då är även en speciell form av glasfiber tillåtet. Det finns regler för alla de olika vapen som får användas, med mått, vikter mm.

För mer information om reglerna så finns det i SCA:s Marshal’s handbook, dvs föreningens regelverk. http://www.drachenwald.sca.org/content/society-combat-regulations.

Men varför gör ni det?


Det är kul, heavy fighting är enormt roligt, det är krävande och utmanande men mycket roligt. Vi vet om att det viktiga är att slåss hårt och rent på fältet men att vi ska kunna sitta ner och dricka en öl och jämföra blåmärken efteråt. Det är även en viktig del i resten av vår kultur, på samma sätt som vi som kämpar uppskattar de som ordnar evenemang där vi kan delta, eller beundrar de konst- och hantverksföremål som framställs, vet vi att de som gör detta för oss faktiskt uppskattar att vi står på fältet och strider. Vi är en del av en helhet och det är tillsammans som helheten får sin styrka och charm.

Resurser

* Läs om den första torneringen på Kingdom of the Wests wiki.

Skribent: Lord Edricus Filius Offaeus
Artikel #24, Februari 2014

Hur startar vi en SCA grupp?

Hur startar vi en SCA grupp?

Eftersom frågan dyker upp lite då och då så gör jag ett försök att sammanställa den information som finns om hur man går tillväga för att starta en ny lokalgrupp s.k. härad i Furstendömet Nordmark. Det är inte komplett men innehåller förhoppningsvis tillräckligt mycket för att kunna starta och komma vidare samt för att förstå hur olika delar hänger ihop.

Framförallt så är det så att det är roligt att det finns fler som vill vara med och vara aktiva och om vi som har varit med ett tag kan hjälpa er så blir det förhoppningsvis lite lättare.

Jag utgår från att du som läser detta har en viss kunskap om SCA och Nordmark samt ett intresse av att vara med och skapa ett nytt härad. Men jag vill ändå ge en liten överblick över hur det hänger ihop rent organisatoriskt innan vi kastar oss över hur det går till.
De flesta nya SCA grupper formas genom att man först får kontakt med den grupp som ligger geografiskt närmast och de blir en grupp som stödjer en genom processen och som sedan fungerar som den sponsrande grupp som ger en stöd i arbetet att bli en grupp och med ansökningarna om officiell status.

Här är en FAQ för att svara på lite vanliga frågor om du känner att du behöver det.

Struktur

 • SCA (Society for Creative Aanachronism) är en internationell grupp och den svenska delen heter SKA (Sällskapet för Kreativ anakronism) Nordmark. Nordmark är organiserat som ett furstendöme under det kungadöme som heter Drachenwald. Drachenwald täcker stora delar av Europa samt Sydafrika.
 • Det finns två parallella organisationsstrukturer dels SCA:s och dels den Svenska det gör att ibland blir olika begrepp för samma sak osv. SKA Nordmark har slutit ett avtal med SCA inc. om att de som är medlemmar i SKA Nordmark per automatik också blir medlemmar i SCA.
 • SCA styrs av en styrelse sk Board of Directors vilken förkortas som BOD. Nästa nivå är kungadömen och även om det inte finns någon från Drachenwald fysiskt på plats i BOD så har vi en ombudsman som är den som är vår kontaktperson i styrelsen.
 • Under varje kungadöme finns det sedan olika grupper; Furstendömen, Baronier och Häraden – Kantoner.
 • I Drachenwald har vi två furstendömen, Nordmark som motsvarar Sverige och Insulae Draconis som motsvarar Storbritannien + Irland och Island.
 • Det finns Baronier som ligger under Drachenwald Knight’s Crossing som motsvarar Tyskland och Aarnimetsä som är Finland och några som ligger under Nordmark, Styringheim – Gotland och Gotvik – Göteborgsregionen.
 • Lokalgrupper som ligger under furstendöme och kungadöme kallas för härad/ shire och de som ligger under ett baroni kallas för kanton. De flesta grupper är antingen härad eller kanton.
 • En lokalgrupp under prövotid kallas för “Incipient” som översätts ungefär med “blivande”.
 • I Sverige så har alla grupper en normal förening med styrelse osv samt ämbetsmän enligt SCA:s standard. Oftast så är det ämbetsmännen som även sitter på styrelseposterna men det finns lokala variationer. Därför har även SKA Nordmark en styrelse samt ämbetsmän.

SCA:s Grundkrav för en lokalgrupp, sk shire/ härad:

 • 5 aktiva medlemmar (observera att det är ett minimum jag rekommenderar att ni försöker vara fler 10 – 15 st är en bra siffra för kritisk massa)
 • Varav 3 ”Officers” ämbetsmän, de obligatoriska är
 • Seneschal – Drots/ Ordförande,
 • Exchequer – Kassör
 • och en av följande
  • Herald – Härold,
  • Marshal – Marsk/ Kämpaleksansvarig
  • Minister of Arts and Sciences – Konst och vetenskapsansvarig.

  Vi ser gärna att alla ämbeten fylls efterhand men det räcker med tre.

 • Gruppens namn och heraldik ska vara registrerat hos Häroldskollegiet,
 • Konsensus hos medlemmarna att ett härad/ lokalgrupp ska bildas
 • Gruppen ska ha en definierad gräns, i allmänhet så godkänns inte en ny grupp inom ett område där det redan finns en grupp. Exempelvis två grupper i samma stad. Men om en grupp har ett väldigt stort geografiskt område så skapas det ofta nya grupper på andra orter än huvudorten om och när det finns behov eller önskemål, det vanliga är att huvudgruppen avstår sin del av området så att den nya gruppen ska kunna bildas.

Den svenska grunden är helt enkelt en normal förening som kan hantera bankkonton, hyra lokaler osv, den fungerar som vilken förening som helst.

Vad ska vi göra som grupp?

Det varierar lite mellan olika grupper men det är ofta hantverksträffar, gemensamt pyssel, hålla ett evenemang och bjuda in folk från andra häraden. Kämpaleksträning, matlagning, bågskytte, besöka museer osv.
Vi är en väldigt social grupp och det är både kul och viktigt att resa runt i Sverige och andra ställen för att besöka andras evenemang.
Gemensamma resor till lite större evenemang, tex medeltidsveckan på Gotland. Dubbelkriget i Skåne, Cudgel Wars i Finland och så vidare.

Men hur gör vi då?

Kontakta Nordmarks Drots om att ni vill bli ett härad/ lokalgrupp, där får ni också en kontakt med en redan etablerad grupp som agerar som sponsor för att hjälpa er. Eller vänd er till närmsta grupp och säg att ni vill bilda en grupp och behöver hjälp.
Den sponsrande gruppen kommer även att vara den grupp som sponsrar den blivande gruppens evenemang så att det blir ett officiellt evenemang i kungadömets kalender.
Skapa en vanlig förening, fixa stadgar, kostnad för medlemskap osv, prata med Nordmarks kassör osv.
I normalfallet används en prövotid på ca ett till två år för att se att gruppen fungerar och är aktiv innan den upptas som ett normalt härad. Under prövotiden är gruppen ett s.k. Incipient Shire och blir sedan ett Shire – Härad.

När gruppen känner att det är dags att ta steget upp från sin prövotid så kontakta Nordmarks Drots och sen följer lite pappersexercis:

 • Det ska bifogas en lista på de medlemmar som betalat till föreningen och Nordmark
 • En skrivelse från medlemmarna om att de önskar gå upp som ett härad
 • En lista på ämbetsmän med namn samt SCA persona och kontaktuppgifter
 • En karta över vilket område gruppen verkar inom. Oftast definieras det genom postnummer
 • En lista över vad gruppen har för aktiviteter
 • En rekommendation från det härad eller grupp som sponsrar er
 • En bekräftelse från häroldskollegiet på att heraldik och namn är registrerat

http://www.drachenwald.sca.org/node/10

När detta är inlämnat så är det bara att vänta och hålla tummarna.

När det gäller gruppstatus som Baroni så är det en ny och större process som dessutom kräver mer administration av lokalgruppen.

Bra saker att läsa igenom

Nordmarks Lag

Drachenwald law

Drachenwald Seneschal’s website

SCA Organizational Handbook – Corpora (SCA:s huvudregelverk)

Kingdom Seneschal’s handbook

Known World Handbook, finns tyvärr inte elektroniskt utan bara som riktig bok. Men är en god sammanfattning av vad SCA är och gör.

Skribent: Edricus Filius Offaeus
Månadens Artikel #18, Augusti 2013

Vad är hov i SCA?

Vad är hov i SCA?

Så du är på ditt första evenemang och myser runt, du har tittat lite på torneringar vilket är ganska lätt att förstå och rätt skoj att se på. Du har även kollat lite på konst och vetenskapsutställningen, hunnit med att lyssna på en föreläsning och kanske gå på en kurs.

Du har nog även hunnit med att hjälpa någon bära några bänkar, kanske fastnat på lite kökstjänst med att hacka eller diska lite, köket är ju ett ställe där det alltid händer något.

artikel16_hovMen nu är det plötsligt dags för hov, för vadå?? Ett hov, vad sjutton är det?

Det är ju tydligen något viktigt för många går och byter om, det blir en rätt intensiv aktivitet med att ställa i ordning lokalen där hovet ska hållas, stämningen förändras lite och det blir faktiskt lite mer spännande.

I SCA kommer begreppet från court – royal court, i svenskan översätts hov enklast med uppvaktning och betjäning, kunglig eller furstlig uppvaktning. Aktiviteten som det handlar om är när ett kungapar, furstepar eller baronpar håller hov.

Men vad är det och varför hålls det?

På ett sätt kan man säga att hov är det som gör SCA till SCA. Det är vår arena för ceremonier, det är där vi skapar en stor del av vår gemensamma identitet, hovet är både en föreställning med manus och en improvisation.

Vi kan likna det med en prisutdelning i sportvärlden, ett dop eller bröllop, studenten mm. Här tillkännages resultatet av torneringar och tävlingar, vi uppmärksammar de som gjort något för föreningen, kommer ihåg de som lämnat oss. Vi får information om nya grupper, ändringar i lagar och regler osv, det lämnas hälsningar och berättelser från andra riken.

Ett hov följer ofta samma mönster eller scen. Vi spelar olika roller men alla är lika viktiga, våra krönta huvuden, härolder, hovfolk och vi det vanliga folket – populasen från engelskans populace (övers: menigheten). För vad vore en föreställning utan deltagare och publik.

Vad är det då som händer på ett hov?

I allmänhet har vi, publiken, samlats där hovet ska hållas. Det stor oftast troner uppställda där ”kronorna” ska sitta. Lokalen har smyckats med heraldik och dylikt. I allmänhet finns det stolar eller sittplatser för publiken.

DW 72

En härold inleder hovet genom att kungöra att det är nu det börjar. Det är ganska vanligt att inledningen sker med frasen ”Gör plats, gör plats för….” eller engelskans ”Make way, Make way..” en anledning till att engelska används är att vi är en internationell förening och det ofta kommer gäster från andra delar av den ”kända världen”.

Vi i publiken ser till att inte vara i vägen, det vill säga inte stå där processionen ska tåga in. Det hör även till god sed att resa sig och buga eller niga för att betyga sin vördnad för kronorna.
Här får jag tillägga att det är egentligen inte personerna utan ämbetet de innehar, kung – drottning, furste – furstinna, baron – baronessa som vi betygar vördnad för. Men givetvis är det även en respekt för det arbete och insats som någon annan gör för att vi ska ha kul och kunna åka på evenemang.

Processionen leds av härolden, sen kommer de som håller hovet och deras hovstat (personal – betjäning, vakter osv) de tågar in och tar sina platser på ”scenen”. När kronorna är på plats så ges tillstånd till populasen att göra det bekvämt för sig. Det vill säga sätta sig ner och ta del och njuta av det som kommer.

Ett hov innehåller en viss mängd formalia. Den som leder ceremonierna är härolden, det finns en plan, ett körschema om man så vill, för vad som ska göras, hända och i vilken ordning det ska ske.

Härolden är även kronornas röst under hovet; vilket betyder att om de vill få något sagt eller framfört men inte säga det själva så är det härolden som gör det åt dem.

I allmänhet så är det härolden som sköter den ceremoniella biten men kronorna har ofta några personliga ord till de som kallas fram. När någon kallas fram till ett hov används ofta fraser i stil med ”Fursteparet av Nordmark kallar framför sig…”

En skoj sak på hov är att det i allmänhet inte är känt vad som kommer att ske, vem som kommer att bli framkallad, få en utmärkelse och så vidare. Det gör att det finns med ett överraskningsmoment som hjälper till att hålla spänningen uppe.

Om du är på tillräckligt många evenemang så kommer du troligen att bli framkallad till ett hov någon gång, då finns det två saker som kan vara bra att hålla reda på: ett) varför jag, två) hur gör jag när jag går fram.

Som jag skrev tidigare så är ett hov ett tillfälle att uppmärksamma de som gjort något bra för föreningen. Det är alltså det tillfälle vi tar oss för att uppmärksamma och uppmuntra varandra. De officiella tack som lämnas via kronorna kommer i form av utmärkelser och upptaganden, upphöjelser i de olika ordnar som finns inom SCA beroende på furstendöme och kungadöme.

Rekommendera mera!

För att utmärkelser ska kunna delas ut, dvs att föreningen ska uppmärksamma någon så krävs det att vi som är med och leker lämnar rekommendationer vilket betyder att vi när vi ser att någon varit med ett tag och är en i allmänhet trevlig person som hjälper till eller är framstående inom något område, kämpalek, konst och vetenskap eller liknande, så måste vi låta våra kungapar och furstepar veta det. Det görs helt enkelt via ett webformulär och där vi kan skicka in rekommendationen. En riktigt bra sak är att alla får lov att lämna rekommendationer och du får göra det om alla, såväl om den som är på sitt första evenemang som den som varit med i 20+ år. Jag lovar att även de som varit aktiva i 20+ år blir överraskade och glada när de kallas upp på ett hov för att uppmärksammas.

Vi kan nog säga att rekommendationer är hovets livsblod; det är genom att alla är delaktiga och uppmärksammar varandra som så mycket av vår gemenskap skapas.

En utmärkelse är inte en belöning som i en tävling det är mer ett tecken på uppskattning från de andra som är med och håller på med samma hobby. Men det är de som regerar (kungapar, furstepar och baronpar) som bestämmer vem som får vad och när.

Att bli uppkallad

Nu har vi tittat lite på mekanismen bakom hovet, och den naturliga frågan blir hur gör jag, när jag blir uppkallad.

Den som blir uppkallad under ett hov brukar följa några enkla riktlinjer; lägg av eventuella vapen, knivar, dolkar osv där du satt så att de inte följer med fram; buga eller nig, det vill säga hälsa på kronorna före det att du gått hela vägen fram; fall på knä framför den eller de som kallat fram dig. Det finns i allmänhet knäfallskuddar, använd dem, det är det de är till för. Om du inte kan gå ner på knä, säg det och det brukar inte vara några problem att vara stående.

När du nu är framme så lyssna på de ord som någon eventuellt vill säga dig, lyssna på det härolden förkunnar. I allmänhet avslutas ”din” stund med ett sk ”Vivant!” vilket är vår tolkning av ett medeltida leverop.

Om det är en utmärkelse i form av att någon tas upp i en orden så kallas ibland övriga innehavare av orden upp för att visa vilka de är, och för att kunna hälsa sin nyaste medlem vilket brukar betyda ett kramkalas.

Handgjorda konstverk

2012-05-16DW_327 Ett begrepp som förekommer är skrollor, det är ytterliggare en försvenskning av ett engelskt uttryck nämligen scrolls – en skriftrulle – brev, som på ett officiellt sätt meddelar något. I grunden är det det brev som följer med vid en utmärkelse och helt enkelt visar på vad mottagaren fått och varför. Skrollor är handskrivna små konstverk som görs av frivilliga i föreningen, mycket för att det är kul att göra och skänker mycket glädje till den som får ta emot. Det läggs många timmar på att hitta de historiska förebilderna och rita av, träna handstil, ta fram bra färgblandningar med mera för att skapa ett snyggt resultat. När du får en utmärkelse så uppskattas det alltid om du kan få iväg en hälsning eller tack till den som gjort den skrolla just du fått ta emot.

Ibland kallas även den eller de som är på sitt första evenemang och eller hov upp. Det kan verka lite konstigt som ny men det är ett bra sätt för resten av oss, dvs vi kan se vem ni är och se er.

När ”din” stund – ceremonin är över så är det enklast att resa sig, buga – niga mot tronerna, backa några steg, vänd dig om och gå tillbaka till din plats. Ibland blir det naturligt att stanna upp när det ropas Vivant! gör det då, kom ihåg att det mesta är rätt och ganska lite är fel.

När hovet är slut så görs ett uttåg ungefär på samma sätt som intåget.

Efter hovet så finns det tid att gratulera de som fått utmärkelser och så vidare.

Jag hoppas att det här gör det lite lättare att förstå delarna i denna lite udda men viktiga aktivitet på våra evenemang.

Skribent: Lord Edricus Filius Offaeus
Månadens Artikel #16, Juni 2013

FAQ – Ny i medeltiden

FAQ – Vanliga frågor för dig som är ny i medeltiden

Vad är SCA?

Vanliga frågor för dig som är ny i medeltidenSociety for creative anachronism är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som i allmänhet förkortas SCA vi fokuserar på perioden mellan 599 till 1599, dvs sen folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, medeltiden och renässansen. Föreningen startade 1966 i Kalifornien och finns nu representerad över stora delar av världen och har i skrivande stund 19 kungariken. SCA är en ideell organisation vars huvudsyfte är att sprida kunskapen om och genom eget aktivt deltagande utveckla sitt kunnande om perioden mellan år 599 till år 1599 samtidigt som vi ska ha så trevligt, skoj och roligt som möjligt. Det vi använder oss av är en ljusare bild av medeltiden utan svält, pest, kolera, riktiga krig och död.

Vad är Drachenwald?

Drachenwald är det kungarike som omfattar Europa, Mellanöstern och Afrika

Vad är Nordmark?

Nordmark är ett furstendöme i Drachenwald, Nordmark motsvarar det geografiska Sverige.

Vad är Aros?

Aros är ett härad i furstendömet Nordmark. Aros omfattar det moderna Uppsala.

Hur blir jag medlem?

Medlemsskap i föreningen sköts via Nordmarks medlemsportal (ingång för nya medlemmar, ingång för att förnya medlemsskap) och kostar 100 kr (350 kr med föreningstidningar) per år.
Även om våra aktiviteter är öppna för alla ser vi gärna att du väljer att bli medlem i föreningen. Ofta får du som betalande medlem i Aros och då även Nordmark och SCA rabatt på olika evenemang. Som betalande medlem har du även rösträtt i föreningen, rätt att hålla ämbeten i föreningen och organisera evenemang.

Vad gör ni?

Vår hobby handlar om att ha roligt och utveckla sig själv!
Vi organiserar egna evenemang, både stora och små, allt från informella hantverksträffar till stora fester och internationella sammankomster. Vi återskapar, experimenterar och skapar, inom områden som konst, hantverk, dans, bågskytte och matlagning med mera.
Vi har kämpalekar i form av strid i rustning, sk tung strid, fäktning och bågskytte/armborst. Inom SCA har vi även duktiga utövare av hantverk som sömnad, kalligrafi, illuminering, bryggning, matlagning, vävning, färgning, musik, sång och dans.

Var träffas ni?

Vi träffas den 28:e varje månad, för närvarande på Café Linne för en månadsfika, kl 19:00 Det hålls kämpaleksträningar på söndagar i både Uppsala och Stockholm, för dig i närområdet.

Hur gammal måste jag vara för att kunna vara med?

Vi tar emot i alla åldrar, men vi kan inte ta ansvar för unga människor under evenemang, så är du under 16 år önskar vi att du deltar i närvaro av målsman eller någon annan vuxen person. Våra evenemang är till för alla och många av medlemmar här i Europa har med sig barn i alla åldrar.

Vad kostar det?

Det här är en hobby som kan vara allt från billig till precis så dyr som du önskar. Det som styr är helt enkelt hur mycket pengar du själv vill lägga.
Att bara delta på hantverksträffar eller kämpaleksträningar brukar vara gratis men om vi hyr en lokal så är det självkostnadspris.

Tyg till en enklare dräkt och en basutrustning går på några hundralappar och tiden för att sy. Desto finare tyger eller utrustning du vill ha desto mer kostar det.
En enklare rustning går att ordna för några tusenlappar om du köper den, bygger du själv blir det billigare. En Milanesisk rustning i helplåt får du nog inte för under 30 000 kronor, fast även den blir billigare om du bygger den själv.

Ett vanligt helgevenemang går på ca 300 kronor exklusive resa och dricka.

Kan jag gå med i föreningen utan att ha några historiska kläder?

Javisst – det som krävs är ett försök till medeltida dräkt. Föreningen har lite enklare kläder att låna ut, men vi hjälper dig gärna att sy dina egna kläder. Under våra hantverks- och pysselträffar har vi vanliga kläder. I Uppsala har vi regelbundna symöten, ungefär varannan vecka.

Jag vill gå med men kan inte sy hur gör jag?

Vi hjälper dig att komma igång med sömnad, hitta mönster och material. En av de stora idéerna med vår verksamhet är just det aktiva deltagandet och skapandet.

Hur hög kvalité behöver jag ha på mina historiska kläder?

Det enkla svaret är –inte särskilt hög. Är du exempelvis lajvare så fungerar utmärkt att du bär dina lajvkläder, annars kan du enkelt sy upp en motsvarande T-tunika och hänga på dig ett bälte. Välj gärna material som linne eller ylle.
Vissa av våra medlemmar har byggt en hel garderob av historiska klädesdräkter, medan andra nöjer sig med en uppsättning kläder att festa i.
Vi har många medlemmar som gärna hjälper dig med hur du kan få bra kläder, men du väljer naturligtvis själv hur enkelt eller avancerat du vill göra.

Vad är feast gear, festväxel?

Feast gear eller festväxel är helt enkelt din tallrik, skål, mugg, bägare och bestick. För att hålla den medeltida stämningen när vi äter så har vi med oss detta själva. Det finns alla olika varianter från enkla lerskålar och svarvade träkärl till de som specialbeställt sitt porslin med sin heraldik på.

Vilka andra evenemang kan jag åka på?

Aros är medlem i den världsomspännande föreningen Society of Creative Anachronism (SCA) som omfattar mer än 30 000 personer över hela världen.
Det finns SCA-grupper fördelade över 19 kungariken i Europa, USA, Canda, Australien, Nya Zeeland och Afrika, varje grupp arrangerar sina lokala evenemang. Vad grupperna heter och var de ligger finner du via www.sca.org

Tänk på att SCA inte är en renodlad re-enactment group. Vi har en större bredd och godkänner egentligen alla perioder innan 1600-talet. I föreningen finns det flest personer med kläder från europeisk vikingatid, medeltid och renässans, men några enstaka har även tagit fram dräkter från romarriket och asien.

Jag är redan medlem i en annan förening, kan jag ändå gå med?

Självklart!
I SCA har vi aktiva medlemmar hos oss, som samtidigt är medlemmar i re-enctment och lajvgrupper. Vi har många gemensamma nämnare och vi välkomnar alla entusiastiska personer som är intresserade av att återskapa en bit historia.

Kan jag bära vanliga glasögon?

Naturligtvis, du får självklart ha det du behöver för att kunna röra dig obehindrat.

Får även kvinnor slåss i rustning?

Varför skulle de inte få det? Vi har många kvinnliga kämpar och vi gör ingen åtskillnad mellan män och kvinnor.

Däremot måste du vara 18 år för att få slåss i rustning, och över 14 år för att få fäktas. Du får självklart delta på övningarna även om du är yngre. Men du måste ha målsmans tillåtelse.

Jag är inte intresserad av att slåss i rustning, vad kan jag göra då?

Det finns otaliga saker att hitta på ifall du vill, allt från ölbryggning till broderi, från nålbindning till kalligrafi. Ifall du är intresserad av något så är det bara att fråga, vi hjälper dig gärna att komma igång med ditt område.

Varje år hålls det även Universitet i både Nordmark och Drachenwald dessa helgevenemang är späckade med kurser i allt från att göra mönster till hosor, lära sig fläta snören, heraldik till vilka de arkeologiska fynden är från Mary Rose.

Är era kämpalekar historiskt korrekta?

SCA har utvecklat sin kämpalek under en 40 års period genom en kombination av trial-and-error, östlig och västlig krigshistoria och medeltida avhandlingar inom ett modernt säkerhetstänkande. Kämpaleken sker under full kontakt, full fart och är oregisserad.
Från medeltiden, genom övningsjournaler och “King Renee of Anjou´s Book of the Toruney”, påvisas det att man använder sig av träsvärd under övningar. Våra rottingsvärd, vars vikt återger en motsvarande tyngd som i riktigt vapen, gör att vi kan återskapa hur det hade kunnat vara att slåss under medeltiden.

Fäktare använder sig av metallblad och de flesta har motsvarande skydd som i ”vanlig” fäktning: gallermask, vadderat över bröst och rygg, handskar och byxor. Det har dock blivit vanligare att våra medlemmar letar efter motsvarande historiska förlagor. Dock är det alltid medlemmens säkerhet som går före eventuell historisk återskapning.

Vad har ni för regler om att bära vapen?

Vi har vår hobby för att vi gillar att återskapa en bit av historien. Vi följer dock alltid svensk lag. Inom området för evenemanget, som en del av din dräkt, kan du därför bära ditt vapen, kom dock ihåg att det är du som ansvarar för att ingen blir skadad. Vi rekommenderar att alla vapen förses med snörning till sin skida eller med annat eggskydd, framförallt ifall de är slipade.
Det anses vara god sed att lägga ifrån sig vapen när man blir framkallad under ett hov eller när man befinner sig i sina krönta huvudens närhet.
Om du ska visa ditt vapen så är det du som är ansvarig för hanterandet.
Låna aldrig någon annans vapen utan att fråga om lov.

Är ni en lajvförening?

Nej. Vi har ingen påhittad berättelse som folk agerar runt, inte heller alver, orcher eller andra övernaturliga varelser.
De nivåer som du kan nå inom SCA är baserade på vad du lär dig eller på vad du gör för föreningen.
Vi har en hierarki som reflekterar vilken nivå de deltagande medlemmarna har tagit, men den är inte till för att vara exkluderande, utan grundar sig på ett belöningssystem för de medlemmar som väljer att vara mer aktiva än andra.
Vi har många medlemmar som är lajvare eller har varit lajvare och vi välkomna alla som vill vara med och delta i våra evenemang, men du kommer inte att finna vare sig vampyrer eller älvor på våra evenemang.

Varför har ni två namn?

Många av medlemmarna brukar ta sig ett medeltida alter ego (=persona). Många gör det för att kunna skapa en tydligare linje mellan återskapande och vanlig vardag.

Hur väljer jag namn?

Du får egentligen kalla dig precis vad du vill, men tänk även på att ditt namn även är en del av andras upplevelse, så undvik namn som är starkt förknippade med påhittade figurer som exempelvis ex Gandalf, Rand, Belgarion, Cinderella, Eowyn o.s.v. En god riktlinje är att du letar efter ett namn som funnits innan 1600-talet, och du får gärna välja efter den period som du tänkt att din klädesdräkt ska återspegla.

Jag är riddare i en annan förening, får jag använda mig av den titeln inom SCA också?

Nej tyvärr. Vi leker på vårt sätt med våra titlar, och andra föreningar leker på andra sätt.

Vad betyder alla titlar som ni har? Vad ska jag kalla folk?

Vår grundsyn är att alla är av nobelt folk, vilket innebär att du kan tilltala folk med min dam/ min herre ifall du vill vara extra artig.
Övriga titlar är en sorts belöning som den personen fått genom att ha arbetat för furstendömet/kungadömet, och som gör det enkelt för övriga att se vad den personen gjort för föreningen. Oftast brukar den första titeln någon i föreningen få vara Herr/fru (på eng. lord/lady). Denna fås i samband med att personen har varit med i föreningen ett tag och deltagit på evenemang.

Kung/drottning
-Ers majestät
Kronprins/kronprinsessa
– Ers kungliga höghet
Furste/furstinna
– Ers höghet
Baron/baronessa
– Ers excellens
Övriga kronor
– Ers excellens/ers nåd

Hur får jag en titel?

Enkelt sagt genom att vara aktiv i föreningen.

Vem bestämmer om vem som får titlar och utmärkelser?

Det är sittande kronor som bestämmer vem som förtjänar att få en titel. Denna bedömning görs dock genom rekommendationer från övriga inom föreningen. Så det är viktigt att du är med och hjälper till att rekommendera en person som du tycker gör väldigt gott för föreningen! Den första titeln, som följer med sköldebrevet (på eng. Award of Arms), delas ut av fursteparet eller kungaparet.

Vad menas med ”sittande kronor”?

Sittande kronor är de personer som just nu ”äger land”: baronparet av Styringheim, fursteparet av Nordmark, kungaparet av Drachenwald.

Vilka är de andra personerna som också har kronor?

När en person har tjänat som sittande krona får personen som tack en titel. Titeln beror på vilken nivå och hur många gånger personen har suttit på tronen.
greve/grevinna, hertig/hertiginna
-har suttit som kungapar 1 resp. 2 ggr
vicomte/vicomtessa
-har suttit som furstepar
court baron/baroness
-första baronparet eller suttit flera gånger som baronpar eller har blivit belönade med titeln Baron/Baronessa av sina regenter

Arrangerar ni offentliga arrangemang?

Generellt är vi en förening som gör saker för att vi själva skall ha kul men händer att vi är med på medeltidsfestivaler och gör andra uppvisningar ofta för att synas så att nya medlemmar kan hitta oss.

Vad är Dubbelkriget?

Dubbelkriget eller Knäckebrödskriget är ett evenemang som organiseras av Attemark (lokalföreningen i Skåne), det hålls samma vecka som Kristi Himmelfärdsdag och pågår i tio dagar. Evenemanget hålls i allmänhet så att vi har tillgång både till inomhusplatser och camping. Det är en vecka fylld med torneringar, kurser, hov och annat skoj och är ett av de största SCA evenemangen i Europa. Se mer här www.doublewars.org

Får vem som helst campa i medeltidslägret under medeltidsveckan på Gotland?

Campingen är till för medlemmar inom SCA. För att få campa måste du lösa medlemsavgift till SCA, samt ha ett godkänt tält.
Frågor om medeltidslägret kan du ställa direkt till mtv@nullstyringheim.se

Var kan jag hitta källor och material för min klädesdräkt, rustning etc.?

Inspiration kan du finna via internet. Sök på exempelvis googles bilder med sökord som 14th medieval, viking age clothing, armour during the middle ages, womens clothing 13th centrury o.s.v.
Det finns även väldigt mycket böcker om medeltid och historia inom alla möjliga områden som är utmärkta referenser.

Skribent: Lord Edricus Filius Offaeus, Aros Kastellan (nybörjaransvarig)
Månadens Artikel #6, Augusti 2012