Throw Back Thursday: Storskaligt familjegräl

Den 28 maj.

Elizabeth I (Armada Portrait)

Tidigare tillskriven George Gower [Public domain], via Wikimedia Commons

I år träffas häradet Aros på Café Linné för en fika, men på denna dag år 1588 började Armadan (Wikipedia) sin avsegling från Lissabon i Portugal. Totalt över 130 skepp och tio tusentals soldater började sin havsresa mot Engelska Kanalen och den slutligen misslyckade invasionen av England. Drottning Elisabeth I och hennes general Francis Drake lyckades aldrig helt besegra Spanjorerna, men de fördrevs och den katolske Philip II (Wikipedia) lyckades inte ersätta sin protestantiska svägerska. Familjegräl är alltid de jobbigaste.

Ett av de mest berömda porträtten av Elisabeth kallas just för Armada Porträttet, vilket beställdes och distribuerades för att fira denna seger.

Throw-back Thursday – En Gripande historia

Året är 1437 – unionskonungen Erik av Pommern skriver ett brev.

Malmo vapenbrev 1437.jpg

Malmo vapenbrev 1437” av Sven Rosborn – Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons.

Troligtvis är det inte han själv som skriver brevet, det fanns det professionella sekreterare som gjorde, men han dikterade ett brev, riktat till Malmö, där han ger dem stadsprivilegier samt ett vapen att använda. Kung Erik kommer, som framgår av namnet, från Pommern (mer om honom från Wikipedia), och hans eget släktvapen var en röd grip, den mytiska besten som är till hälften lejon, till hälften örn.

Det vapen som han i detta brev ger Malmö är ett griphuvud, och i blasoneringen beskrivs även hjälmprydnaden, något som idag är ovanligt att se på vapensköldar.

”Et røt grips howith meth rødh hals oc rødhe øren oc owen pa howithet een forgult krone vti et hwit feld, oc vpa hielmen sammelethis eet røt grips howith meth een forgylt krone meth een busk strudzfiedhre myt aa kronen, hwidhe oc rödh.”

Blasoneringen av vapnet, som det skrevs ned i brevet

Detta brev finns idag bevarat i Malmö stadsarkiv och man kan gå och se på originalet.

En av Erik av Pommerns viktigaste uppgifter under sin regeringstid var att stärka sin sak gentemot Hansan, och Tyska Ordern. Detta privilegiebrev kommer under en väldigt orolig tid för Erik, han avsätts som Sveriges kung då han inte vill erkänna valrätten utan installera sin adopterade son som efterträdare, men erkänns åter som kung efter lov om bättring. Att konungens eget vapen är en grip och Malmö föräras med dess huvud är inte en slump, utan ett sätt att hedra staden och knyta den närmare kungamakten.

Idag används griphuvudet av Malmö stad, Malmö län, Malmö kommun och finns även på Skånes landskapsvapen. En gripande historia helt enkelt.

Throw-Back Thursday: En köpman från Belgien

Erdglobus Mercator Detail 8.jpg

Erdglobus Mercator Detail 8” av Ulrichulrich via Wikimedia Commons.

Den 5 mars 1512 föddes den man som för eftervärlden är känd som Gerhard Mercator i Flandern, dagens Belgien. Hans namn är en latiniserad version av de Kremer, vilket har samma rot som det svenska “krämare”, med betydelsen köpman. Den tidens köpmän bedrev mycket av sin handel och transporter till havs, och kartor som kunde användas för navigering till havs var en specialistkunskap som Gerhard utvecklade.

Han myntade även det ord vi idag använder för en samling kartor: atlas. Gerhard blev en gammal och förmögen man, och dog 1595 i Duisburg. Hans liv och verk har dokumenteras i flera utställningar bland annat i Merkators Skattkammare i Duisburg (hemsida för Duisburgmuseer), och ett Mercatormuseum i Sint Niklaas.

För att fira hans födelsedag är dagens Google doodle, den 5 mars 2015 dedikerad till Gerhard Mercator.

Throw Back Thursday – Brödrakamp

Brödrakamp

Det är inte alltid lätt att vara kung, och för Birger Magnusson(wiki), som hade makten i Sverige i början av 1300-talet så var det inte främst dansken han hade att frukta, utan sina bröder, hertigarna Erik(wiki), hertig av Södermanland och Valdemar(wiki), hertig av Finland. De slöt den 8 januari 1307 ett stillestånd med den danske kungen (Erik Menved(wiki) – som vi skrivit om förut på en TBT: En fattig kung). Detta stillestånd skulle gälla fram till jul det året, vilket gav hertigarna tid och lugn att konspirera för maktövertagande i hemlandet.

Nyköpingshus Castle

Nyköpingshus, foto av Christian Holmér http://www.flickr.com/photos/crsan/3599442958/

Det gick inte allt för bra för hertigarna Erik och Valdemar trots förbund med både dansk och norsk, eftersom båda dog, troligen avrättade på Kung Birgers order, i Nyköping 1318 efter händelsen som i svensk historia kallas Nyköpings Gästabud(wiki). Att rekommendera är också Herman Lindqvist om Håtunaleken, och Nyköpings gästabud i Hermans Historia på SVTs öppna arkiv.