Om SCA

Or, an owl volant addorsed guardant sable within a laurel wreath gules.

Hem

Om Aros

FAQ - ny i medeltiden

Kalendarium
- Kämpaträning
- Symöten

Ämbetsmän

Populas

Artikelarkiv

Bilder

--------------

SCA Inc.

Kingdom of Drachenwald

Furstendömet Nordmark

--------------

SKA Aros är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Vi är en underavdelning av den svenska moderföreningen SKA Nordmark och den ursprungliga världsomspännande föreningen SCA - Society for Creative Anachronism. Den tidsperiod vi sysslar med är mycket bred, från 600-talet till och med 1600, i huvudsak i Europa. Allt som kan dokumenteras till den tidsperioden är av intresse och man kan hålla på med allt från rustad kamp till matlagning och tvåltillverkning.

För att kort sammanfatta SCA så är det en förening som startades 1966 i Berkley i Kalifornien och har sedan dess spridit sig över hela världen, bland annat till Uppsala där Aros officielt uppstod 1992 först som kanton under Baroniet Nordmark som var del av Furstendömet Drachenwald under Östra Kungariket och 1996 som härad i Nordmark.

Den amerikanska grenen av SCA skapades som en "non-profit educational organization" vilket innebär att utbildningstraditionen är stark, och vårt sätt att återskapa medeltiden är genom att ägna oss åt experimentell arkeologi - vi tittar på medeltida källor och försöker återskapa det vi ser i verkligheten. När vi sedan lyckats återskapa något så är det uppmuntrat att lära ut det man lärt sig så att andra kan få nytta av det.

Just Aros pysslar med lite av varje såsom att sy dräkt, kämpa i rustning, sång och dans. Både sång- och dansgrupperna har bildat egna föreningar och uppträder då och då runt om i Sverige. En gång i månaden är det även ting för den mundana föreningen SKA Aros.

Sedan brukar alla föreningar i Nordmark och resten av världen hålla möten, så kallade evenemang (events på engelska) som man åker till med sina "nya" kläder för att vara med på hov, kämpa i rustning, fäktas, skjuta pilbåge, lära varandra nya hantverk, äta bankettmat med mycket mera.

Om något av detta låter det minsta intressant så kom! Även om det är i slutet på en termin. Vi har inga krav på medlemskap för att deltaga i våra vanliga aktiviteter, förutom i vissa fall såsom ämbetsmän och styrelsemedlemmar, och det enda krav som finns för att komma på evenemang är ett försök till medeltida klädsel.

SCA är ingen "lajv" förening - vi tar visserligen tidsenliga namn och skapar en så kallad persona, men den roll vi spelar är "oss själva som vi skulle ha varit på medeltiden". Hur mycket man utvecklar sin personahistoria beror också på var och en. En del tar bara ett namn, medan andra har en fullt utvecklad livshistoria med namn på föräldrar, syskon, äkta hälft och barn.

Tack vare att vi är en del av den internationella föreningen SCA så är föreningen i praktiska avseenden tvåspråkig. Alla ämbetsmän har engelska titlar, och på alla större evenemang hör man folk tala engelska. Det är föreningens lingua franca, samtidigt som man mycket väl kan leka bara i den lokala föreningen och klara sig gott med svenska.

För att komma i kontakt med oss i föreningen så kom antingen på ett månadsmöte, det är alltid den 28:e från klockan 19 på Café Linné Konstantina i Uppsala, eller maila vår nybörjaransvarige kastellan@aros.nordmark.org.

Länkar

FAQ - ny i medeltiden - En artikel publicerad här på Aros hemsida med svar på de vanligaste frågorna. http://www.sca.org/ - SCAs hemsida - länkar, information och allmänt nyttiga saker. (Engelska)
Resources and Information for Newcomers - SCAs introduktion till föreningen. (Engelska)
http://www.drachenwald.sca.org/ - Drachenwalds hemsida. (Engelska)
http://www.nordmark.org/ - Nordmarks hemsida.
http://scademo.com/ - En hemsida med allmän information om vad SCA är egentligen. (Engelska)
http://www.florilegium.org/ - En enorm samlig diskussioner om allt mellan himmel och jord med SCA anknytning. (Engelska)