Ämbetsmän

Or, an owl volant addorsed guardant sable within a laurel wreath gules.

Hem

Om Aros

FAQ - ny i medeltiden

Kalendarium
- Kämpaträning
- Symöten

Ämbetsmän

Populas

Artikelarkiv

Bilder

--------------

SCA Inc.

Kingdom of Drachenwald

Furstendömet Nordmark

--------------

Ämbetsmän i Aros Härad
Seneschal - Drots
Drots/Seneschal
Vicomtessa Helwig Ulfsdotter (Agnes Bohman Boyle)
E-post: drots©aros.nordmark.org
Telefon:
Ansvarsområde: Drotsen, engelska Seneschal, är även ordförande i den mundana föreningen SKA Aros och har det övergripande ansvaret för föreningens alla aktiviteter.

Chatelaine - Kastellan
Kastellan/Chatelaine
Edricus Filius Offaeus (Jonas Evertsson)
E-post: kastellan©aros.nordmark.org
Telefon:
Ansvarsområde: Kastellan, engelska Chatelaine, ansvarar för nybörjarinformation och kontakt för häradet. Kastellanen är den nya medlemmens goda vän som du inte visste att du hade. Vänd dig till denna person med alla dina frågor om SCA och SKA Aros aktiviteter.

Herald - Härold
Härold/Herald
Vakant - Drots har hand om dessa frågor
E-post: herald©aros.nordmark.org
Telefon:
Ansvarsområde: Häroldens, engelska Herald, uppgift är att hjälpa medlemmar med namn och vapenregistrering, samt främja heraldiken.

Marshal - Marsk
Marsk/Marshal
Magnus ÖlmundR (Magnus)
E-post: marsk©aros.nordmark.org
Telefon:
Ansvarsområde: Marsken, engelska Marshal, ansvarar för all kamp-aktivitet i häradet, utan marsk får man inte hålla kämpaträningar.

MoAS - Konst- och Vetenskapsminister
MoAS/MoAS
Anna Nilsson
E-post: nilsson.anna©bredband.net
Telefon:
Ansvarsområde: Konst- och Vetenskapsministern, engelska Minister of Arts and Science (MoAS), skall främja hantverk, konst och vetenskap inom häradet.

Exchequer - Skattmästare
Skattmästare/Exchequer
Mistress Lia de Thornegge (Jenny Tapani)
E-post: aroskassor©gmail.com
Telefon:
Ansvarsområde: Skattmästaren, engelska Exchequer, innehar också posten som kassör i den mundana föreningen SKA Aros och ansvarar för pengarna och föreningens postgirokonto.

Web Minister - Webbansvarig
Webbansvarig/Web Minister
Mistress Lia de Thornegge ()
E-post: web©aros.nordmark.org
Telefon: 070 - 358 11 56
Ansvarsområde: Webbansvarige, engelska Web Minister, har till uppgift att hålla häradets officiella hemsida uppdaterad - om du har ändringar eller förslag kontakta denna person.

Styrelse SKA-Aros
Ordförande: Agnes Bohman Boyle
Kassör: Jenny Tapani
Sekreterare: Jonas Evertsson
Ledamot: Anna Nilsson
Ledamot: Jonas Balkefors