SKA Aros Styrelse

Styrelse  för Föreningen SKA-Aros sedan årsmöte 2017-04

För att kontakta styrelsen skicka mail till aros-info@nullaros.nordmark.org

Föreningen SKA Aros Stadgar (Senast reviderade 2013)

Finns här att läsas som en pdf (aros-stadgar).

Senaste årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017-04-29