Utmärkelse på Drachenwald Krontornering

Under den gångna helgen anordnade Holmrike Drachenwalds krontornering och på lördagen höll även Fursteparet av Nordmark hov – där kallades Matheus Leuchensis upp och mottog ett sköldebrev! Vivat för Herr Matheus!

DSC_0703