Throw Back Thursday – Konklav av Kardinaler

Inte mycket av stor betydelse hände den 18 december under de århundraden som vår förening omfattar, men 1352 valdes en ny påve på detta datum: Innocentius VI. Han efterträdde Clemens VI som avled tolv dagar tidigare, den 6 december.

A Swiss Guard Unlocks the Door Outside of the Sistine Chapel for Secretary Kerry (11948661293).jpg
A Swiss Guard Unlocks the Door Outside of the Sistine Chapel. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

Vi har på senare tid kunnat följa två påveval, först Benediktus XVI 2005 och senast Fransiskus 2013, och de går idag tillväga på samma sätt som då, med en konklav i Sixtinska kapellet av Kardinaler, avskildhet och färgen på rök som berättar för folket om det finns ett resultat eller inte.

Enligt reglerna får kardinalerna välja vilken döpt, ogift manlig katolik som helst till Påve, men det är väldigt länge sedan de har gått utanför den egna cirkeln, i själva verket har de sedan valet 1389 (Bonifatius IX) hållit sig till kardinaler. Bonifatius IX var för övrigt den påve som kanoniserade vår egen Heliga Birgitta.

För en dramatisk version av val av påve kan vi rekommendera serien The Borgias från 2011 med Jeremy Irons i huvudrollen.

p.s. Även om Schweizergardet, påvens egna livvaker, har kläder som påminner om 1500-tals landsknektar så är deras nuvarande randiga uniform designad på 1900-talet.