Hur startar vi en SCA grupp?

Hur startar vi en SCA grupp?

Eftersom frågan dyker upp lite då och då så gör jag ett försök att sammanställa den information som finns om hur man går tillväga för att starta en ny lokalgrupp s.k. härad i Furstendömet Nordmark. Det är inte komplett men innehåller förhoppningsvis tillräckligt mycket för att kunna starta och komma vidare samt för att förstå hur olika delar hänger ihop.

Framförallt så är det så att det är roligt att det finns fler som vill vara med och vara aktiva och om vi som har varit med ett tag kan hjälpa er så blir det förhoppningsvis lite lättare.

Jag utgår från att du som läser detta har en viss kunskap om SCA och Nordmark samt ett intresse av att vara med och skapa ett nytt härad. Men jag vill ändå ge en liten överblick över hur det hänger ihop rent organisatoriskt innan vi kastar oss över hur det går till.
De flesta nya SCA grupper formas genom att man först får kontakt med den grupp som ligger geografiskt närmast och de blir en grupp som stödjer en genom processen och som sedan fungerar som den sponsrande grupp som ger en stöd i arbetet att bli en grupp och med ansökningarna om officiell status.

Här är en FAQ för att svara på lite vanliga frågor om du känner att du behöver det.

Struktur

 • SCA (Society for Creative Aanachronism) är en internationell grupp och den svenska delen heter SKA (Sällskapet för Kreativ anakronism) Nordmark. Nordmark är organiserat som ett furstendöme under det kungadöme som heter Drachenwald. Drachenwald täcker stora delar av Europa samt Sydafrika.
 • Det finns två parallella organisationsstrukturer dels SCA:s och dels den Svenska det gör att ibland blir olika begrepp för samma sak osv. SKA Nordmark har slutit ett avtal med SCA inc. om att de som är medlemmar i SKA Nordmark per automatik också blir medlemmar i SCA.
 • SCA styrs av en styrelse sk Board of Directors vilken förkortas som BOD. Nästa nivå är kungadömen och även om det inte finns någon från Drachenwald fysiskt på plats i BOD så har vi en ombudsman som är den som är vår kontaktperson i styrelsen.
 • Under varje kungadöme finns det sedan olika grupper; Furstendömen, Baronier och Häraden – Kantoner.
 • I Drachenwald har vi två furstendömen, Nordmark som motsvarar Sverige och Insulae Draconis som motsvarar Storbritannien + Irland och Island.
 • Det finns Baronier som ligger under Drachenwald Knight’s Crossing som motsvarar Tyskland och Aarnimetsä som är Finland och några som ligger under Nordmark, Styringheim – Gotland och Gotvik – Göteborgsregionen.
 • Lokalgrupper som ligger under furstendöme och kungadöme kallas för härad/ shire och de som ligger under ett baroni kallas för kanton. De flesta grupper är antingen härad eller kanton.
 • En lokalgrupp under prövotid kallas för “Incipient” som översätts ungefär med “blivande”.
 • I Sverige så har alla grupper en normal förening med styrelse osv samt ämbetsmän enligt SCA:s standard. Oftast så är det ämbetsmännen som även sitter på styrelseposterna men det finns lokala variationer. Därför har även SKA Nordmark en styrelse samt ämbetsmän.

SCA:s Grundkrav för en lokalgrupp, sk shire/ härad:

 • 5 aktiva medlemmar (observera att det är ett minimum jag rekommenderar att ni försöker vara fler 10 – 15 st är en bra siffra för kritisk massa)
 • Varav 3 ”Officers” ämbetsmän, de obligatoriska är
 • Seneschal – Drots/ Ordförande,
 • Exchequer – Kassör
 • och en av följande
  • Herald – Härold,
  • Marshal – Marsk/ Kämpaleksansvarig
  • Minister of Arts and Sciences – Konst och vetenskapsansvarig.

  Vi ser gärna att alla ämbeten fylls efterhand men det räcker med tre.

 • Gruppens namn och heraldik ska vara registrerat hos Häroldskollegiet,
 • Konsensus hos medlemmarna att ett härad/ lokalgrupp ska bildas
 • Gruppen ska ha en definierad gräns, i allmänhet så godkänns inte en ny grupp inom ett område där det redan finns en grupp. Exempelvis två grupper i samma stad. Men om en grupp har ett väldigt stort geografiskt område så skapas det ofta nya grupper på andra orter än huvudorten om och när det finns behov eller önskemål, det vanliga är att huvudgruppen avstår sin del av området så att den nya gruppen ska kunna bildas.

Den svenska grunden är helt enkelt en normal förening som kan hantera bankkonton, hyra lokaler osv, den fungerar som vilken förening som helst.

Vad ska vi göra som grupp?

Det varierar lite mellan olika grupper men det är ofta hantverksträffar, gemensamt pyssel, hålla ett evenemang och bjuda in folk från andra häraden. Kämpaleksträning, matlagning, bågskytte, besöka museer osv.
Vi är en väldigt social grupp och det är både kul och viktigt att resa runt i Sverige och andra ställen för att besöka andras evenemang.
Gemensamma resor till lite större evenemang, tex medeltidsveckan på Gotland. Dubbelkriget i Skåne, Cudgel Wars i Finland och så vidare.

Men hur gör vi då?

Kontakta Nordmarks Drots om att ni vill bli ett härad/ lokalgrupp, där får ni också en kontakt med en redan etablerad grupp som agerar som sponsor för att hjälpa er. Eller vänd er till närmsta grupp och säg att ni vill bilda en grupp och behöver hjälp.
Den sponsrande gruppen kommer även att vara den grupp som sponsrar den blivande gruppens evenemang så att det blir ett officiellt evenemang i kungadömets kalender.
Skapa en vanlig förening, fixa stadgar, kostnad för medlemskap osv, prata med Nordmarks kassör osv.
I normalfallet används en prövotid på ca ett till två år för att se att gruppen fungerar och är aktiv innan den upptas som ett normalt härad. Under prövotiden är gruppen ett s.k. Incipient Shire och blir sedan ett Shire – Härad.

När gruppen känner att det är dags att ta steget upp från sin prövotid så kontakta Nordmarks Drots och sen följer lite pappersexercis:

 • Det ska bifogas en lista på de medlemmar som betalat till föreningen och Nordmark
 • En skrivelse från medlemmarna om att de önskar gå upp som ett härad
 • En lista på ämbetsmän med namn samt SCA persona och kontaktuppgifter
 • En karta över vilket område gruppen verkar inom. Oftast definieras det genom postnummer
 • En lista över vad gruppen har för aktiviteter
 • En rekommendation från det härad eller grupp som sponsrar er
 • En bekräftelse från häroldskollegiet på att heraldik och namn är registrerat

http://www.drachenwald.sca.org/node/10

När detta är inlämnat så är det bara att vänta och hålla tummarna.

När det gäller gruppstatus som Baroni så är det en ny och större process som dessutom kräver mer administration av lokalgruppen.

Bra saker att läsa igenom

Nordmarks Lag

Drachenwald law

Drachenwald Seneschal’s website

SCA Organizational Handbook – Corpora (SCA:s huvudregelverk)

Kingdom Seneschal’s handbook

Known World Handbook, finns tyvärr inte elektroniskt utan bara som riktig bok. Men är en god sammanfattning av vad SCA är och gör.

Skribent: Edricus Filius Offaeus
Månadens Artikel #18, Augusti 2013