Arrangera Konst- och Vetenskapstävlingar i SCA

Arrangera Konst- och Vetenskapstävlingar i SCA

Många av oss i föreningen tillverkar och pysslar hemma i stugorna, utan något särskilt mål annat än att det är trevligt att göra, och för att utöka våra garderober. En del behöver lite mer motivation för att försöka göra nya saker och då är det bra att ha en deadline, till exempel i form av tävling. Det är en gammal tradition att tävla i Konst och Vetenskap i vår förening, precis som torneringar.

Olika Sorters Tävlingar

Konst och Vetenskapstävling

För att hålla i en tävling behöver man fundera lite på hur den ska vara utformad: Vill du uppmuntra efterforskning och korrekthet så är domardömda tävlingar, eventuellt med ett tema, och förbestämda kriterier att rekommendera. Vill du att alla som deltar i evenemanget ska få känna sig delaktiga så är populasens val en bra form. Vill du ge våra krönta huvuden en uppgift och vinnaren att känna sig särskilt utvald så kan kronors val vara rätt.

För att få bidrag så är det viktigt att annonsera att det kommer att bli en tävling, helst i evenemangsannonsen och alla informationskanaler för evenemanget, om det nu är hemsida, facebook event, kalenderinlägg eller nyhetsbrev. Kom också ihåg att annonsera ut det under evenemanget och utse en person som tar emot alla bidrag, eller en tydligt markerat plats där bidrag ska lämnas in.

Priser

Priser

När man tävlar är det alltid roligt att få ett pris eller en token som kvitto på att man ställt upp. Som tävlingsledare kan det dessutom vara ett sätt att locka folk att ställa upp. Om alla deltagare får något så se till att det är något som många olika människor kan ha nytta eller glädje av. Om du har möjlighet så är priser till vinnarna också något som måste fixas i förväg. Du kan antingen fråga efter donationer till priser, eller prata med evenemangets autokrat för att få en budget avsatt för priser, eller tillverka själv.

Populasens Val

Populasens val måste märkas utOm det är populasens val, så behövs ett sätt att markera de olika bidragen och ett sätt för populasen att lämna sina röster. Det enklaste kan vara att skriva ut lappar med siffror och små lappar, pennor och en förvaringslösning där man kan skriva ner den siffra man röstar på och lägga i en låda, kista, påse eller vas.
Om man vill säkerställa att det finns lika många röster som deltagare på evenemanget så kan man ta emot röster bara om en site-token lämnas in samtidigt. Det vill säga när man checkar in på evenemanget får man något som kan lämnas in för att lägga sin röst. Det kan vara papperslappen som är själva röst-talongen, eller något annat litet och enkelt som du som arrangör har tillräckligt många av, eller kan tillverka enkelt.

Kronors Val

Kronors val

Om sittande kungapar, furstepar eller baronpar ska vara domare så behövs inte lika mycket förberedelse göras, den som har hand om tävlingen måste då veta vem som har gjort vad, och planera in lämplig mängd tid för de krönta att titta på alla bidrag, och skriva ner vilket de valt till vinnare.

Domardömd Tävling

Om det ska vara en domarbedömd tävling så krävs mer arbete både före, under och efter själva tävlingen. För det första så måste du som arrangerar veta om vilka sorters bidrag som kommer att komma in, för att kunna arrangera domare till alla bidrag. De förbestämda kriterierna måste finnas tillgängliga för de som tävlar, så att de har chans att uppfylla dem på bästa sätt. För Drachenwalds årslånga tävling så finns dessa på Kungarikets hemsida (regler och kriterier på egna sidor under MoAS ämbetet). En rekommendation är att begära in dokumentation på alla bidrag minst en vecka innan själva tävlingen. Den här sortens deadline innebär också att tävlingen måste ha annonserats ut i tillräckligt god tid så att eventuella deltagare hinner färdigställa sina projekt.
När du som tävlingsledare har samlat in alla dokumentationer så måste du alltså hitta domare som kan bedöma de bidrag som finns. Här kommer det bero på vilken sorts saker det är du har fått in, och förutom att domare bör ha egen erfarenhet från området så måste de ju också komma på evenemanget där tävlingen sker för att se på den faktiska saken. Det hjälper dock enormt mycket att få dokumentation i förväg så att domarna kan läsa den hemma och kanske slå upp referenser och samla ihop förslag till förbättringar.

Tävlingsbidrag Tävlingar som är domarbedömda tar mycket tid för den som arrangerar dem, men även mycket tid under evenemanget för de som är domare. De måste ta sig tid att titta noggrant på det inlämnade bidraget, jämföra det med kriterierna och skriva vettiga kommentarer som kan hjälpa den som tävlar att bli bättre, om det finns rum för förbättring. Som domare brukar man också vilja läsa igenom hela dokumentationen en gång till efter man har tittat på den sak som dokumentationen beskriver. Kanske har en fråga man hade innan man såg saken lösts, eller så har nya frågor kommit upp som man vill ta upp i anknytning till det skrivna. För domare tar det mellan en halvtimme till en timme för varje bidrag som ska bedömas – och det är om man har gjort det förut. För en domare som är ny kanske det tar ännu längre tid. Det är alltså tid som domare ger frivilligt till föreningen för att förhoppningsvis hjälpa andra konstnärer och hantverkare bli bättre.

Efter alla domare har tittat och bedömt alla bidrag så måste du som tävlingsledare samla ihop alla poäng och räkna ihop och jämföra och ta fram vinnande bidrag. Här kan man dela upp tävlingen efter hantverk och ha flera olika vinnare, eller ha en som vinner hela tävlingen. För Drachenwalds årslånga Konst och Vetenskapstävling kan man tävla i sex huvudkategorier med många underkategorier och varje tävlingsbidrag tävlar mot sina egna specialskrivna kriterier. Det betyder alltså att ett broderi bedöms mot ett tänkt perfekt broderiexempel och en maträtt bedöms mot en tänkt perfekt maträtt, och eftersom alla bidrags maximala poäng är 100 så kan den ena objektivt vinna över det andra utan att de direkt jämförs sinsemellan.

De kommentarer som domarna har lagt ner tid och möda på att skriva ska sedan komma den tävlande till gagn, det vill säga efter att vinnarna utropats så måste tävlingsledaren lämna över bedömningspapper med kommentarer till de som tävlat. Den här återkopplingen är viktig, för ett av de bästa argumenten för att alls ställa upp i Konst och Vetenskapstävlingar är att förbättra sitt eget hantverk.

Varför Tävla?

På tal om anlendingar till att tävla så bör man vara medveten om varför man ställer upp. Om den enda orsaken är “för att hamna på första plats” så kommer du mest troligt att bli besviken i slutändan – det är bara en som kan vinna. Istället, om anledningen är att bli bättre så kan alla vinna.
Andra anledningar för att ställa upp i tävlingar kan vara för att visa upp ett udda eller underrepresenterat hantverk, att utbilda andra om just din konstart, att visa upp dina grejer så att andra ska se och ge dig beröm, att hitta andra som pysslar med samma saker som du, till sist kan man ställa upp i tävlingar för att inspirera andra att ta upp ett nytt hantverk. Alla dessa anledningar hjälps av att du skrivit dokumentation som du som tävlande kan dela ut till alla som uttrycker intresse.

Nästa chans till tävling i Konst och Vetenskap är Drachenwald Spring Crown som sker denna helg (där deadline redan har passerats). Därefter är det en utställning på Dubbelkriget, och en tävling på Midsummer Coronation.

Skribent: Mistress Lia de Thornegge
Månadens Artikel #26, April 2014

---