Det medeltida Enköping

Det medeltida Enköping

via Wikimedia Commons

Enköping är liksom sina uppländska grannar Uppsala och Sigtuna en gammal stad och än idag går det att se spår från medeltiden i den moderna stadsbilden. För den medeltidsintresserade finns det en hel del att titta på i och runt staden.

Enköping vapen
Enköpings vapen – via Wikimedia Commons

Namnet Enescopinge nämns första gången i ett förlikningsbrev som utfärdades av ärkebiskop Stefan någon gång mellan 1164 och 1167. Det äldsta stadssigillet är från 1327 och det äldsta kända stadsprivilegierna utfärdades av Erik av Pommern den 14 april 1413. Borgare i Enköping nämns dock redan på 1250-talet i ett brev från ärkebiskop Jarler. Troligtvis har tidigare stadsprivilegier funnits men sedan försvunnit, eventuellt har de förstörts i samband med någon större stadsbrand. Stadsprivilegier utfärdades även av kung Sigismund 1594. Under 1300-talet fanns i Enköping ett hospital, sjukhus för spetälska, och även en av Sveriges äldsta skolor. Staden har brunnit ett flertal gånger under historien, bland annat brändes den av tyskar 1389 i samband med att kung Albrekt III av Mecklenburg, även svensk kung 1363-1389, befann sig i staden som fånge. Staden brann igen 1572.

Kyrkogatan  – Foto: Karin Zetterberg

Landhöjningen har förändrat landskapet runt Enköping och då också handelsvägarna. Först i mitten av 1200-talet blev Mälaren en insjö istället för att vara en havsvik. Idag går det att se hur vattenlinjen gått tidigare på några olika ställen i centrala stan.

Klosterparken – Foto: Karin Zetterberg

På 1250-talet grundades ett franciskanerkloster på Munksundet i Enköping, då fortfarande en ö. Klostret tros ha övergivits någon gång på 1540-talet. Klostret användes senare under 1500-talet istället som salpetersjuderi. Lämningarna efter klostret som än idag finns kvar grävdes ut runt 1930. På Enköpings museum finns en modell som visar hur klostret såg ut.

Vårfrukyrkan i Enköping byggdes i början av 1100-talet och är en av landets äldsta kyrkor. Kyrkan har renoverats och förändrats vid flera tillfällen. Till exempel togs under 1400-talet det dåvarande centraltornet ned och senare under bland annat 18- och 1900-talen har nya större förändringar gjorts.

På Enköpings Museum – Foto: Karin Zetterberg

Runt om Enköping finns ett flertal kyrkor med minnen från medeltiden att besöka för den intresserade. Kyrkorna i Härkeberga och Härnevi har målningar av Albertus Pictor och även kyrkorna i Sparrsätra och Villberga har målningar från 1400-talet.

Enköpings museum berättar om stadens och bygdens historia och en del av utställningarna handlar så klart om medeltiden. Uppland är rikt på fynd och några av dem som hittats runt Enköping finns att se på museet.

 

Skribent: Karin
Månadens Artikel #37, Maj 2017

Källor:

Svenska Kyrkan Enköping, https://www.svenskakyrkan.se/enkoping/varfrukyrkan

Eson, H. (2010). Enköpings Årtalsbok. En liten lathund för roade. Edita Västra Aros

Troedsson, I., Nyberg, L.O.H., Gryse, T., Kobbe, H. & Sandblom, S. (2007). Historia om Enköpingsbygden. Nørhaven Books A/S: Danmark