Heraldik – en första titt

Heraldik – en första titt

Heraldik användes på medeltiden för att visa tillhörighet, och för att särskilja folk på slagfältet. Varje enhet kunde ha sitt eget vapen och varje adelsman hade sin heraldik.

I SCA idag använder vi heraldik på ungefär samma sätt. Alla grupper har sina egna vapen, och individer kan använda och registrera ett eget vapen för att visa att här finns jag, eller en variation som en badge som visar att det här är mitt. Eftersom föreningens språk är engelska, och alla våra vapen beskrivs med det särskilda språket som finns för blasonering så är det lika bra att lära sig de termerna på en gång så att man kan tolka vapen som finns. Det finns i Sverige idag levande heraldik och beteckningar och namn som inte nödvändigtvis är detsamma som vi använder inom SCA.

Det finns en del grundregler för heraldiska vapen inom vår lek som man enkelt kan lära sig, och sedan finns det en vid ocean av förordningar och rekommendationer att ta sig igenom om man vill fördjupa sig.

Det finns vissa saker som gäller för alla vapen, och det är grundreglerna för färg. Det finns två metaller (“metal”) och fem färger (“tincture”). Metallerna är guld (or) och silver (argent), ibland representerade som gult och vitt. De fem färgerna är: svart (sable), rött (gules), blått (azure), grönt (vert), purpur (purpure). Sedan har vi lite specialfall som är hermelin och kontrahermelin som finns i två färgställningar och räknas som en färg. Det är klassisk hermeline (“ermine”) som är svarta hermelinsvansar på silver, och “erminois” som är svarta hermelinsvansar på guld. Kontrahermelin “counter ermine” är följdaktligen silverhermeliner på svart, samt “pean” guldhermeliner på svart. Det finns också två andra varianter som ska representera gråverk (“vair”) som var ett pälsverk sammansatt av ekorrskinn. Den andra, en mycket stiliserad variant av det fältet, heter “potent” och i princip ser ut som ett fält av tetris-figurer. Dessa två räknas som neutrala eftersom de består av hälften metall (silver) och hälften färg (blått).

För att kombinera ihop ett vapen finns det sedan regler för hur man får kombinera metaller och färger. Grundregel är att en färg aldrig får ligga ovanpå en färg, och en metall aldrig ovanpå en metall. Färg får dock ligga på en metall och en metall får ligga på en färg. Två färger får ligga brevid varandra, likaså med metaller.

Aros Vapen
Aros Vapen

Aros vapen, till exempel, består av ett gult (guld) fält, på det fältet ligger en röd lagerkrans och en svart uggla. Det vill säga på en metall ligger två saker som definieras som färg. Det är tillåtet enligt reglerna. Om lagerkransen istället hade varit vit/silver skulle det bryta mot reglerna. Just den här regeln om metall/färg (metal/tincture) är till för att ge vapnen så stora kontraster som möjligt, med tanke på att tvärs över ett slagfält är det svårt att urskilja en blå sak på ett svart fält, medan en vit sak på ett svart fält syns mycket bättre.

Ett vapen består av ett fält, som eventuellt är uppdelat på något sätt, och eventuellt en eller flera sköldemärken eller “charges”. Uppdelningen av fältet finns det många varianter på, och de flesta och vanligaste finns avbildade i artikeln “Assorted Lessons in SCA Heraldry” på SCAs hemsida. Där listas de med de namn som vi använder för dem.

Det finns vissa charges som en individ inte får använda, och vissa som man bara får använda om man har särskilt tillstånd för det. En regel som alltid funnits är att alla gruppers vapen måste innehålla en lagerkrans, och bara grupper får använda lagerkransar. Det underlättar när man ser en fana vaja om det är en person eller om det är en ceremoniell person som representerar en grupp som finns på platsen, till exempel kungen och drottningen, fursten och furstinnan, eller några baroniella personer.

Det finns många och mer regler om vad för något som får finnas som sköldemärken, men i princip så finns det en stor katalog med klassiska djur och föremål som varit i bruk länge. I SCA har vi också den regeln att om vi kan dokumentera att det du vill ha på din sköld avbildats på något annat vis under vår tidsperiod så får du använda det också.

De klassiska djuren på ett vapen är lejon, häst och örn. Alla djur som finns som heraldiska tecken har också en grund-pose som de intar, men många varianter som de kan avbildas i. För alla de variationerna måste man blasonera (beskriva på heraldiskt språk), men för grund-posen behöver man inte göra någon vidare beskrivning. Fåglar, till exempel, ritas i posen displayed om inget annat anges. Det vill säga framifrån, med vingar och ben utspridda, svansen neråt och huvudet vridet till vänster så att näbb och ett öga syns tydligt i profil. Eftersom Aros uggla inte visas på det sättet så måste blasoneringen säga hur den ska visas istället, alltså ser blasoneringen ut “(an owl) (volant) (addorsed) (guardant)” vilket ord för ord betyder (en uggla) (flygande) (med vingarna över ryggen) (med huvudet och blicken rakt ut från skölden).

Grundregel för hur man blasonerar sköldar är att börja med fältet, hur det är uppdelat och dess färger, sedan sköldemärkena i ordning efter hur viktiga, det vill säga, hur stora de är med sina färger. För att åter titta på Aros vapen så är det alltså en gul sköld med en svart uggla och en röd lagerkrans. Ugglan är det största sköldemärket och måste alltså stå först, sedan kan vi lägga till lagerkransen och så är hela vapnet blasonerat:
Or, an owl volant addorsed guardant sable within a laurel wreath gules
Fältet beskrivs alltså bara med sin färg, eftersom det inte är uppdelat, sedan kommer ugglans beskrivning och dess färg (sable = svart). Sedan fortsätter meningen med within, som alltså betyder att ugglan ska vara omringad av den röda (gules = röd) lagerkransen.

nm_vapen_liten
Nordmarks vapen

För att titta på något lite mer intressant kan vi ta Nordmarks vapen som har ett uppdelat fält och två sköldemärken. Först är vapnet delat i två halvor, en svart och en blå, på fältet finns sedan en vit sparre (en vinkel) och en gul lagerkrans. Blasoneringen för det vapnet blir:
Per pale sable and azure, a chevron argent and overall a laurel wreath Or.

Om man vill engagera sig i att kontrollera vapen och namn som är på väg att registreras så finns det idag en hemsida som heter OSCAR (kort för Online System for Commentary and Response) där man kan hjälpa till som frivillig. Och vill man leta efter alla namn och vapen som har registrerats så är det O and A (The Ordinary and Armorial) hemsidan som man ska surfa in på, men den sidan och dess funktionalitet är byggt på mycket gammal kod så är inte alltid det lättaste att navigera.

Länklista

Skribent: Lia de Thornegge
Månadens Artikel #9, November 2012