Bokrecension “Valkyria: Vikingatidens kvinnor”

Valkyria: Vikingatidens Kvinnor

Av Johanna Katrin Fridriksdottir
Svensk översättning av Henrik Gundenäs Daidalos förlag 2021

Ibland händer det att det ramlar ner en bok i brevlådan som man inte förväntat sig att läsa. Men här är en bok som jag är glad att jag läst även om den ligger utanför mina huvudsakliga intressen.

I mitt egna återskapande så har jag under de senaste åren framförallt sysslat med tiden runt när The Mary Rose sjönk 1545 med ett litet fokus kring England och Tudortiden. Då läser man utmärkta böcker av Ruth Goodman som “How to be a tudor” eller “The black tudors” av Miranda Kaufman. Men det är ganska sällan som böcker om vikingatiden dyker upp på läslistan.

Författaren Johanna Katrin Fridriksdotter har doktorerat i medeltida litteratur i Oxford 2010 och arbetar vid Nationalbiblioteket i Oslo. Här har hon på ett föredömligt sätt gjort en genomgång kring Vikingatida kvinnor utifrån både myter och livsöden, genom att se till både arkeologi, fynd, sagor och litteratur mm.

Boken följer en form av mänsklig livslinje som börjar med barndom och födsel samt slutar vid död och begravning och behandlar olika aspekter av livet under vikingatiden utifrån ett kvinnligt perspektiv. Vi får en insyn i de öden som finns beskrivna i legender, myter och sagor samt vad de kan berätta för oss om livet under vikingatiden i allmänhet och livet för kvinnor i synnerhet. Jag tycker att boken ger en bra och balanserad bild över hur vi behöver se de källor som finns och att den även på ett bra sätt lyfter problemen med de olika typerna av källor som legender och myter och hur de behöver ställas mot fynd och gravar. Men även hur det finns en skillnad mot dagens populärkulturella framställningar och vad källmaterialet faktiskt visar på och säger.

Vem är då den här boken till för? Ja, framförallt alla som är intresserade av ämnet, eller om man som jag bara vill få en allmän överflygning av tidsperioden ur ett annat perspektiv än vad jag är van vid. Men även för de som vill bygga lite kring sina persona eller roller som de återskapar både inom reenactment och djupare lajv.

Det är en välskriven och lättläst bok som varmt rekommenderas.

Vid pennan:
Mäster Edricus Filius Offae

Publicerad Augusti 2021