Årsmöte den 28 mars 2021

Årets årsmöte går av stapeln kl 19 söndagen den 28 mars 2021 via Zoom. Kallelse med länk och bilagor har den 28 februari 2021 skickats till alla medlemmar per e-post. Dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. … Read more

Gott Nytt År 2020

Gott nytt år! Här kommer lite information om medlemskap i Aros och Nordmark. Som vi har meddelat tidigare har SKA Nordmark ett nytt medlemssystem, och alla måste själva registrera sig och betala medlemsavgiften. För oss i Aros är det 200 kronor per kalenderår, men gratis för barn under 13 år. Så här går det till: … Read more