About Aros

Welcome to the current middle ages in Uppsala, Sweden. The Shire of Aros is a part of the Principality of Nordmark, in the Kingdom of Drachenwald which is one of nineteen Kingdoms that make up the world-wide Society for Creative Anachronism (SCA). The focus for the SCA is to re-create the feel of the middle … Read more

Medlemsskap

Medlemsskap i SKA Aros sköts via Nordmarks medlemsportal, eftersom SKA Aros är ansluten som en lokal grupp i den nationella föreningen SKA Nordmark. Till Medlemsportalen >> För SKA Aros finns följande kategorier av medlemsskap som alla gäller per kalenderår (1 januari – 31 december): Full medlem, med elektronisk nyhetstidning: 200 kr Familjemedlem under 13 år, … Read more

Heraldik

Aros vapen Blazon: Or, an owl volant addorsed guardant sable within a laurel wreath gules. På svenska: På gyllene sköld en flygande utåtseende svart uggla inom en röd lagerkrans. Vapnet används för att visa Aros närvaro, en flagga mitt i lägret till exempel. Aros härold bär vapnet på en tabard när han eller hon arbetar. … Read more