Vad är fäktning i SCA?

Vad är fäktning i SCA? I praktiken Om man frågar några scaiter vad SCA-fäktning är är det högst troligt att man får delvis olika svar, men de flesta är överrens om att det handlar om strid med trubbiga stålvapen. Fäktning har funnits officiellt i SCA sedan september AS XIV (1979) då de första reglerna publicerades. … Read more