Hur Signe började med scrollor

Lia frågade mig om hur jag egentligen kom in på det här med kalligrafi och bokmåleri. Det hela startade 1997 på det Dubbelkrig, som senare fick namnet “Pestknäcke” eftersom större delen av lägret blev magsjuka. Det var tidigt på året och ebarmligt kallt, och mycket få möjligheter till inomhusvistelse. Tidigt i veckan gavs det dock … Read more