Symöten i höst – Pandemi-justerade

Nu är det dags att smyga igång våra symöten igen som vi bestämde på månadsmötet. En del saker blir precis som vanligt och andra måste vi förändra en aning med tanke på den pågående pandemin. NYTT är att vi måste begränsa antalet besökare som kommer vid varje tillfälle till max 6 personer. Agnes kommer att … Read more Symöten i höst – Pandemi-justerade

Nya medlemssystemet är nu live!

Det hårda arbete som skett i SKA Nordmarks styrelse för att ordna med vår nya medlemsportal är nu klart så pass att det är dags att börja registrera sig! Det gamla systemet (Census) kommer att läggas ner, och ingen information kommer flyttas, så för att förbli medlem gå till https://member.nordmark.org/ för att registrera dig på … Read more Nya medlemssystemet är nu live!

Uppdaterade stadgar, om medlemskap

På sidan för SKA Aros styrelse finns nu uppdaterade stadgar, och senaste årsmötesprotokollet vilka godkändes och gick igenom på månadsmötet den 28 augusti 2019. Fram till årsskiftet kommer SKA Nordmark implementera ett nytt medlemssystem för alla medlemmar och stadgarna uppdaterades för att reflektera detta. Medlemskap kommer i framtiden att gälla per kalenderår, och skötas genom … Read more Uppdaterade stadgar, om medlemskap