Known World Entertainment Guide

För den som vill känna sig lite närmare SCA, kanske lära sig mer om vår kampsport eller lära känna folk från andra Kungadömen och vad de har för sig finns en Known World Entertainment Guide, där man kan anmäla sitt innehåll som man skapat med SCA i fokus. Detta uppstod under Pandemi-året 2020 när många … Read more

Årsmöte den 28 mars 2021

Årets årsmöte går av stapeln kl 19 söndagen den 28 mars 2021 via Zoom. Kallelse med länk och bilagor har den 28 februari 2021 skickats till alla medlemmar per e-post. Dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. … Read more