Known World Entertainment Guide

För den som vill känna sig lite närmare SCA, kanske lära sig mer om vår kampsport eller lära känna folk från andra Kungadömen och vad de har för sig finns en Known World Entertainment Guide, där man kan anmäla sitt innehåll som man skapat med SCA i fokus. Detta uppstod under Pandemi-året 2020 när många … Read more