Aros Årsmöte 2020

Date/Time
Date(s) - 28 March 2020
15:00 - 16:30

Categories


Årets årsmöte går av stapeln kl 15 lördagen den 28 mars 2020 via Skype-länk som skickats ut till alla betalande medlemmar i SKA Aros.

Om någon medlem inte har fått den är ni välkomna att höra av er till drots@nullaros.nordmark.org

Dagordning:

 1.  Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de har fyllt 12 år och, för medlemmar som har fyllt 13 år, har betalt fastställd medlemsavgift.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras.
 6. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 8. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.
 10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
 11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
 12. Eventuella propositioner.
 13. Eventuella motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.

Välkomna!

Styrelsen genom Marit, ordförande/drots

Bookings

Bookings are closed for this event.