SKA Aros Årsmöte 2019

Date/Time
Date(s) - 15 June 2019
12:00 - 12:45

Location
Café Linné

Categories


Årets årsmöte går av stapeln kl 12 lördagen den 15 juni 2019 på Café Linné (Svartbäcksgatan 24, Uppsala). Vi försöker hitta ett bord på övervåningen om möjligt. Efter mötet kan de som vill fortsätta till symötet kl 13, så vi försöker avsluta i god tid innan dess.
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de betalt fastställd medlemsavgift och fyllt 12 år.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras.
6. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.