Medlemsskap

Medlemsskap i SKA Aros sköts via Nordmarks medlemsportal, eftersom SKA Aros är ansluten som en lokal grupp i den nationella föreningen SKA Nordmark.

Till Medlemsportalen >>

För SKA Aros finns följande kategorier av medlemsskap som alla gäller per kalenderår (1 januari – 31 december):

  • Full medlem, med elektronisk nyhetstidning: 200 kr
  • Familjemedlem under 13 år, bor på samma adress som en full medlem: 0 kr

OBS! Medlemsskap aktiveras när kassör noterat att betalning inkommit.

Det är föreningens kassör som har hand om alla medlemsfrågor. Kontakta denne vid oklarheter.

Vad innebär medlemsskap?

  • Som medlem har du rösträtt på SKA Aros medlemsmöten, samt som affilierad medlem rösträtt i SKA Nordmarks medlemsmöten.
  • Du kan bli styrelsemedlem eller ämbetsman i SKA Aros och Aros Härad respektive.
  • Du får ett medlemskort.
  • Du får tillgång till föreningens medlemstidningar Nordmarks Silversparren och Drachenwalds Dragon’s Tale, samt alla andra kungadömens medlemstidningar elektroniskt.
  • Du är undantagen från tilläggsavgifter för icke-medlemar på våra evenemang.
  • Du har möjlighet att ställa upp i Furste- och Krontorneringar.
  • Du har vetskapen att du bidrar till att föreningen fortlever.