Om Aros

Vad är SKA Aros?

SKA Aros är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Vi är en underavdelning av den svenska moderföreningen SKA Nordmark och den ursprungliga världsomspännande föreningen SCA – Society for Creative Anachronism. Den tidsperiod vi sysslar med är mycket bred, i princip allt innan år 1600, men i huvudsak fokusmedeltid. Allt som kan dokumenteras till den tidsperioden är av intresse och man kan hålla på med allt från rustad kamp till matlagning, tvåltillverkning, broderi, skomakeri, bryggning, flätande, präntande, sömmande, snickrande, byggande och så vidare.

Historik

För att kort sammanfatta SCA så är det en förening som startades 1966 i Berkley i Kalifornien och har sedan dess spridit sig över hela världen, bland annat till Uppsala där Aros officielt uppstod 1992 först som kanton under Baroniet Nordmark som var del av Furstendömet Drachenwald under Östra Kungariket och 1996 som härad i Furstendömet Nordmark.

Den amerikanska grenen av SCA skapades som en “non-profit educational organization” vilket innebär att utbildningstraditionen är stark, och vårt sätt att återskapa medeltiden är genom att ägna oss åt experimentell arkeologi – vi tittar på medeltida källor och försöker återskapa det vi ser i verkligheten. När vi sedan lyckats återskapa något så är det uppmuntrat att lära ut det man lärt sig så att andra kan få nytta av det.

Aros idag

Just Aros pysslar med lite av varje såsom att sy dräkt, kämpa i rustning, illuminera, brodera med mera. En gång i månaden är det även månadsmöte för den mundana föreningen SKA Aros. Aros Härad lyder under Furstendömet Nordmark, som är en del av Kungadömet Drachenwald.

Alla föreningar i Nordmark och resten av världen brukar hålla möten, så kallade evenemang (events på engelska) som man åker till med sina “nya” kläder för att vara med på hov, kämpa i rustning, fäktas, skjuta pilbåge, lära varandra nya hantverk, äta bankettmat med mycket mera.

Om något av detta låter det minsta intressant så kom! Även om det är i slutet på en termin. Vi har inga krav på medlemskap för att deltaga i våra vanliga aktiviteter, förutom i vissa fall såsom ämbetsmän och styrelsemedlemmar, och det enda krav som finns för att komma på evenemang är ett försök till medeltida klädsel. Man behöver heller inte välja bort andra föreningar för att leka med oss. Om du lajvar eller uppträder som re-enactor på andra ställen är du lika välkommen hos oss också.

SCA ≠ Lajv

SCA är ingen “lajv” förening – vi tar visserligen tidsenliga namn och skapar en så kallad persona, men den roll vi spelar är “oss själva som vi skulle ha varit på medeltiden”. Hur mycket man utvecklar sin personahistoria beror också på var och en. En del tar bara ett namn, medan andra har en fullt utvecklad livshistoria med namn på föräldrar, syskon, äkta hälft och barn.

Internationella perspektivet

Tack vare att vi är en del av den internationella föreningen SCA så är föreningen i praktiska avseenden tvåspråkig. Alla ämbetsmän har engelska titlar, och på alla större evenemang hör man folk tala engelska.
Engelska är föreningens lingua franca, samtidigt som man mycket väl kan leka bara i den lokala föreningen och klara sig gott med svenska.

Kom och säg hej!

För att komma i kontakt med oss i föreningen så kom antingen på ett månadsmöte, när det inte är en pandemi sker de på café i Uppsala, eller leta upp oss vår facebook-grupp SKA-Aros, eller maila vår nybörjaransvarige kastellan@nullaros.nordmark.org.

Länkar