Ämbetsmän

Drots / Seneschal

Drots-SeneschalFru Marit Matsdotter (Marit Carlsson)

Epost: drots@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Drotsen, engelska Seneschal, är även ordförande i den mundana föreningen SKA Aros och har det övergripande ansvaret för föreningens alla aktiviteter.

Kastellan / Chatelaine

Kastellan-ChatelaineMaster Edricus Filius Offae (Jonas Evertsson)

Epost: kastellan@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Kastellan, engelska Chatelaine, ansvarar för nybörjarinformation och kontakt för häradet. Kastellanen är den nya medlemmens goda vän som du inte visste att du hade. Vänd dig till denna person med alla dina frågor om SCA och SKA Aros aktiviteter.

Kons och vetenskapsminister / Minister of Arts and Science

MoAS

Meisterinne Marlein Eberlin

Epost: moas@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Konst och vetenskapsminister, engelska Minister of Arts and Science ofta förkortat till MoAS, uppgift är att främja hantverk och vetenskap i föreningen. De kan organisera tävlingar eller förmedla kontakter.

Härold / Herald

Herald-HäroldMistress Lia de Thornegge

Epost: herald@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Häroldens, engelska Herald, uppgift är att hjälpa medlemmar med namn och vapenregistrering, samt främja heraldiken.

Marsk / Marshal

Marsk-Marshal

Master Arenwald von Hagenburg

Epost: marsk@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Marsken, engelska Marshal, ansvarar för all kamp-aktivitet i häradet, utan marsk får man inte hålla kämpaträningar.

Skattmästare / Exchequer

Kassör-ExchequerMatheus Leuchensis

Epost: kassor@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Skattmästaren, engelska Exchequer, innehar också posten som kassör i den mundana föreningen SKA Aros och ansvarar för pengarna och föreningens postgirokonto.

Webbansvarig / Web Minister

Webbansvarig-Web_ministerMistress Lia de Thornegge

Epost: web@nullaros.nordmark.org
Ansvarsområde: Webbansvarige, engelska Web Minister, har till uppgift att hålla häradets officiella hemsida uppdaterad – om du har ändringar eller förslag kontakta denna person.

Länkar