Heraldik

Aros vapen

Aros Vapen

Blazon: Or, an owl volant addorsed guardant sable within a laurel wreath gules.
På svenska: På gyllene sköld en flygande utåtseende svart uggla inom en röd lagerkrans.

Vapnet används för att visa Aros närvaro, en flagga mitt i lägret till exempel. Aros härold bär vapnet på en tabard när han eller hon arbetar.

Aros Badge

Aros Badge

Blazon: Or, an owl volant guardant sable and in base a trimount gules.
På svenska: Guld, en flygande utåtseende svart uggla och i botten tre röda kullar.

Aros badge kan användas för att markera att en person eller sak tillhör Aros, till exempel på kistor, paviljonger eller som applikation på någons plagg.

Aros Motto

Striges non sunt, ut videntur

Ugglorna är inte vad de verkar

Några länkar som kan vara av nytta: