SKA Aros Styrelse

Styrelse för Föreningen SKA-Aros sedan årsmöte 2019

För att kontakta styrelsen skicka mail till aros-info@nullaros.nordmark.org

Föreningen SKA Aros Stadgar (Senast reviderade 2019)

Finns här att läsas som en pdf (Aros stadgar 2019).

Senaste årsmötesprotokoll

Aros-Årsmöte2019