SKA Aros Styrelse

Styrelse för Föreningen SKA-Aros sedan årsmöte 2023

För att kontakta styrelsen skicka mail till aros-info@nullaros.nordmark.org

Föreningen SKA Aros Stadgar (Senast reviderade 2021-03-28)

Finns här att läsas som en pdf: Aros Stadgar antagna 2021

Senaste årsmötesprotokoll

Aros Årsmötesprotokoll 2023