14 augusti – Throw back Thursday: Tyska städer

Denna augustitorsdags historiska tillbakablick blir till Tyska städer, men först lite om stadsprivilegier. Stadsprivilegier i Sverige fungerade under medeltiden ungefär som stadsprivilegier annorstädes. Sådana privilegier delades ut av den kungliga makten, vilket gav en stad annorlunda förutsättningar, skatter, rätt att hålla marknader och så vidare, än den omgivande landsbygden. Städer fick också visst mått av … Read more