18 september – Throw back thursday: Världsutforskare

Denna torsdags återblick på historien blir på en världsutforskare: Christofer Columbus. Den 18:e september 1502 landsatte Columbus i Honduras, under sin fjärde och sista resa till Den Nya Världen. Han utforskade under två månader denna kust, och landsatte flera gånger, första gången på Amerikas fastland den 14:e augusti, och en dryg månad senare igen i … Read more