Throw-Back Thursday: En köpman från Belgien

Den 5 mars 1512 föddes den man som för eftervärlden är känd som Gerhard Mercator i Flandern, dagens Belgien. Hans namn är en latiniserad version av de Kremer, vilket har samma rot som det svenska “krämare”, med betydelsen köpman. Den tidens köpmän bedrev mycket av sin handel och transporter till havs, och kartor som kunde … Read more