Throw Back Thursday – Brödrakamp

Brödrakamp Det är inte alltid lätt att vara kung, och för Birger Magnusson(wiki), som hade makten i Sverige i början av 1300-talet så var det inte främst dansken han hade att frukta, utan sina bröder, hertigarna Erik(wiki), hertig av Södermanland och Valdemar(wiki), hertig av Finland. De slöt den 8 januari 1307 ett stillestånd med den … Read more