Throw-back Thursday – En Gripande historia

Året är 1437 – unionskonungen Erik av Pommern skriver ett brev. Troligtvis är det inte han själv som skriver brevet, det fanns det professionella sekreterare som gjorde, men han dikterade ett brev, riktat till Malmö, där han ger dem stadsprivilegier samt ett vapen att använda. Kung Erik kommer, som framgår av namnet, från Pommern (mer … Read more

14 augusti – Throw back Thursday: Tyska städer

Denna augustitorsdags historiska tillbakablick blir till Tyska städer, men först lite om stadsprivilegier. Stadsprivilegier i Sverige fungerade under medeltiden ungefär som stadsprivilegier annorstädes. Sådana privilegier delades ut av den kungliga makten, vilket gav en stad annorlunda förutsättningar, skatter, rätt att hålla marknader och så vidare, än den omgivande landsbygden. Städer fick också visst mått av … Read more