Throw Back Thursday – Brödrakamp

Brödrakamp

Det är inte alltid lätt att vara kung, och för Birger Magnusson(wiki), som hade makten i Sverige i början av 1300-talet så var det inte främst dansken han hade att frukta, utan sina bröder, hertigarna Erik(wiki), hertig av Södermanland och Valdemar(wiki), hertig av Finland. De slöt den 8 januari 1307 ett stillestånd med den danske kungen (Erik Menved(wiki) – som vi skrivit om förut på en TBT: En fattig kung). Detta stillestånd skulle gälla fram till jul det året, vilket gav hertigarna tid och lugn att konspirera för maktövertagande i hemlandet.

Nyköpingshus Castle
Nyköpingshus, foto av Christian Holmér http://www.flickr.com/photos/crsan/3599442958/

Det gick inte allt för bra för hertigarna Erik och Valdemar trots förbund med både dansk och norsk, eftersom båda dog, troligen avrättade på Kung Birgers order, i Nyköping 1318 efter händelsen som i svensk historia kallas Nyköpings Gästabud(wiki). Att rekommendera är också Herman Lindqvist om Håtunaleken, och Nyköpings gästabud i Hermans Historia på SVTs öppna arkiv.