Throw Back Thursday – Sveriges äldsta universitet

Griefswalds UniversitetAros, det vill säga Uppsala, är en stad som är stolt över sitt Universitet, som är det äldsta i Sverige, men för en kort tid, 1648–1815, så var det ett annat universitet som hade den platsen, nämligen Griefswalds Universitet. Det etablerades som universitet den 17 oktober 1456 med det Tysk-Romerska Rikets och Påvens godkännande. Staden Griefswald ligger idag ungefär halvvägs mellan Rostok och polska gränsen på Tysklands nordkust, i Ostvorpommern. Den var alltså en del av Svenska Pommern fram till 1815.

Universitetet och staden har alltid varit nära länkade, precis som Uppsala, och det var stadens borgmästare Heinrich Rubenow som var drivande i att få det då redan etablerade lärosätet att få godkännande som ett universitet år 1456. När Griefswald etablerades fanns det bara ett annat universitet i Nordeuropa, i det realtivt närbelägna Rostok, och när det universitetet drabbades av undervisningsförbud till följd av politiska och kyrkliga påtryckningar lämnade många av professorerna det för att flytta till Griefswald istället, vilket gjorde att Rubenow hade tillräckliga grunder för ett Universitet. Som de flesta klassiska Universitet bestod Griefswald från början av fyra fakulteter: teologi, filosofi, medicin och juridik.

Mellan 1456 och 1526 studerade 476 Skandinaver vid Griefswald. Förutom studenterna så fanns det 22 fakultetsmedlemmar och sex rektorer från skandinavien under samma tid. De flesta var svenskar, och de var överrepresenterade, tack vare den svenska kontrollen av Pommern.