3 juli-Throw Back Thursday 1035 – Hertig av Normandiet

Denna dag i historien, den 3 juli 1035 – Vilhelm Erövraren (William the Conqueror, wikipedia artiklar) utnämns till Hertig av Normandiet. En av hans viktigaste kvarlevor är den uppteckning av land och egendomar som han lät samla ihop i en så kallad Domesday Book. Denna rika textkälla finns tillgänglig på nätet (http://www.domesdaybook.co.uk/) och ger en god inblick i vardagligt liv på tusentalet.