Throw-Back Thursday: En köpman från Belgien

Erdglobus Mercator Detail 8.jpg
Erdglobus Mercator Detail 8” av Ulrichulrich via Wikimedia Commons.

Den 5 mars 1512 föddes den man som för eftervärlden är känd som Gerhard Mercator i Flandern, dagens Belgien. Hans namn är en latiniserad version av de Kremer, vilket har samma rot som det svenska “krämare”, med betydelsen köpman. Den tidens köpmän bedrev mycket av sin handel och transporter till havs, och kartor som kunde användas för navigering till havs var en specialistkunskap som Gerhard utvecklade.

Han myntade även det ord vi idag använder för en samling kartor: atlas. Gerhard blev en gammal och förmögen man, och dog 1595 i Duisburg. Hans liv och verk har dokumenteras i flera utställningar bland annat i Merkators Skattkammare i Duisburg (hemsida för Duisburgmuseer), och ett Mercatormuseum i Sint Niklaas.

För att fira hans födelsedag är dagens Google doodle, den 5 mars 2015 dedikerad till Gerhard Mercator.