Uppdaterade stadgar, om medlemskap

På sidan för SKA Aros styrelse finns nu uppdaterade stadgar, och senaste årsmötesprotokollet vilka godkändes och gick igenom på månadsmötet den 28 augusti 2019.

Fram till årsskiftet kommer SKA Nordmark implementera ett nytt medlemssystem för alla medlemmar och stadgarna uppdaterades för att reflektera detta. Medlemskap kommer i framtiden att gälla per kalenderår, och skötas genom denna lösning. Under en övergångsperiod kan medlemskap i SKA Aros justeras manuellt av kassören om man mailar. Går ditt medlemskap ut innan nyår, kontakta aroskassor@nullgmail.com för en individuell lösning. Om ditt medlemskap går in i 2020 ber vi er kontakta kassören för eventuell återbetalning – eller välj att donera pengarna till en gemensam aktivitet för föreningen.

Kontakta styrelsen, eller ordförande om du har några frågor, kontaktuppgfter finns på Styrelsens sida.