Symötesdatum för vårterminen 2019

Snart är det dags för nyårslöften igen. Blir nyårslöftet att gå på fler symöten?Nu kan du planera upp första halvåret 2019.Här kommer vårens datum. V. 2 – 12 januariV. 3 – 19 JanuariV. 6 – 9 februariV. 8 – 23 februariV. 10 – 9 marsV. 12 – 23 marsV. 14 – 6 aprilV. 16 – 20 … Read more Symötesdatum för vårterminen 2019

Årsmöte 2018

Hej Aros, Vi kallar till årsmöte den 18 augusti 2018 kl. 12.00. Lokalen för mötet är Fjärdhundragatan 62 Uppsala . Boman/Boyle på dörren. (efter mötet är det symöte för första gången för terminen) Föredragningslistan: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Vid behov kontroll av närvarandes … Read more Årsmöte 2018