Throw Back Thursday – Konklav av Kardinaler

Inte mycket av stor betydelse hände den 18 december under de århundraden som vår förening omfattar, men 1352 valdes en ny påve på detta datum: Innocentius VI. Han efterträdde Clemens VI som avled tolv dagar tidigare, den 6 december. Vi har på senare tid kunnat följa två påveval, först Benediktus XVI 2005 och senast Fransiskus … Read more